Deși poate părea banal, unii dintre cei care învață limba engleză întâmpină uneori dificultăți în ceea ce priveşte acordul corect între subiect și predicat.

Ce este foarte important este să rețineți că în limba engleză subiectul nu este niciodată implicit, ci mereu exprimat, prezența lui fiind obligatorie în propoziție.

pic_english_evening_coursesCa și limba română, dacă subiectul este singular, verbul va primi și el o formă de singular, iar dacă este plural, predicatul va fi automat plural. Cu toate acestea, există câteva reguli de care trebuie să țineți cont și pe care vi le prezint în continuare:

Ex:  The list is on the desk. – The lists are on the desk.

Aveți grijă atunci când aveți substantive cu forme neregulate:

Ex: People are nice.

Regula  nr. 1. În cazul în care aveți un atribut cu of, subiectul va sta mereu înaintea acestuia, ceea ce înseamnă că subiectul și predicatul vor fi separate. Acesta este un aspect foarte important pentru că uneori putem fi induși în eroare.

Exemplu:

Incorrect: A bouquet of yellow roses lend color and fragrance to the room.

Correct: A bouquet of yellow roses lends . . . (bouquet lends, not roses lend)

Regula  2. Două subiecte la singular legate prin or, either/or, sau neither/nor vor avea predicatul la singular

Exemple:

My aunt or my uncle is arriving by train today.
Neither Juan nor Carmen is available.
Either Kiana or Casey is helping today with stage decorations.

Regula  3. Într-o propoziție în care avem două substantive legate prin or, either/or, or neither/nor  dintre care unul este la singular si celălalt la plural, predicatul se acordă cu substantivul sau pronumele aflat în apropierea acestuia.

Example:

Neither the plates nor the serving bowl goes on that shelf.
Neither the serving bowl nor the plates go on that shelf.

Această regulă poate uneori crea probleme pentru că sunt  situații în care propoziția sună ciudat, deși este corectă din punct de vedere gramatical.

Forțată: Neither she, my friends, nor I am going to the festival.

Dacă este posibil, este de preferat să reformulați o astfel de propoziție

De preferat:
Neither she, I, nor my friends are going to the festival.
Sau:
She, my friends, and I are not going to the festival.

Regula  4. În general, dacă aveți două sau mai multe subiecte legate prin and predicatul va fi la plural.

Exemplu: A car and a bike are my means of transportation.

Luați însă în calcul și următoarele excepții:

Exceptions:
Breaking and entering is against the law.
The bed and breakfast was charming.

În aceste exemple, breaking and entering și bed and breakfast sunt de fapt substantive compuse, înțelesul lor fiind de singular.

Regula  5. Uneori subiectul este separat de predicat de cuvinte  along with, as well as, besides, not etc. Acestea nu fac însă parte din subiect, deci atunci când acordați predicatul cu subiectul, nu ar trebui să le luați în considerare.

Exemple:

The politician, along with the newsmen, is expected shortly.
Excitement, as well as nervousness, is the cause of her shaking.

Regula  6. În propozițiile care încep cu here sau there, subiectul este așezat, de fapt, după predicat.

Exemple:
There are four hurdles to jump.
There is a high hurdle to jump.
Here are the keys.

Regula  7. Utilizați un verb la singular cu subiecte care denotă distanțe, perioade de timp, sume de bani etc pentru ca acestea sunt considerate ca o unitate.

Exemple:

Three miles is too far to walk.
Five years 
is the maximum sentence for that offense.
Ten dollars 
is a high price to pay.

DAR

Ten dollars (i.e., dollar bills) were scattered on the floor.

Regula  8. Atunci când subiectul este însoțit de un cuantificator – de exemplu, a lot, a majority, some, all—Regula  1 este inversată și ne ghidăm după substantivul care urmează după of.  Dacă substantivul după of  este singular, predicatul va fi singular.  Dacă substantivul este plural, utilizați un verb plural.

Exemple:

A lot of the pie has disappeared.
A lot of the 
pies have disappeared.
A third of the 
city is unemployed.
A third of the 
people are unemployed.
All of the 
pie is gone.
All of the 
pies are gone.
Some of the 
pie is missing.
Some of the 
pies are missing.

Regula  9. În cazul substantivelor colective cum sunt group,  juryfamilyaudiencepopulation, verbul poate fi folosit fie la singular, fie la plural, în funcție de informația pe care doriți să o transmiteți. Dacă tratați substantivul colectiv ca menționând o singură unitate, predicatul va fi singular, dacă îl folosiți pentru a vă referi la un grup de indivizi (people/persons) predicatul va avea formă de plural.

Exemple:
All of my family has arrived sau  have arrived.
Most of the 
jury is here sau  are here.
A third of the 
population was not in favor sau were not in favor of the bill.

Autor: Laura Sîrbu

Laura Sîrbu este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Română – Engleză. Tot în cadrul Universităţii, ea a absolvit masteratul „Studii Americane”, organizat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Laura deţine autorizaţie de traducător pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge Proficiency Certificate.”