Echipa de traineri/traducători A_BEST

Trainerii A_BEST

Trainerii A_BEST se remarcă prin excelenta pregătire academică şi prin dinamism. Toţi sunt absolvenţi ai facultăţilor de profil, au studii aprofundate (masterate, doctorate, acreditări internaționale etc) şi au experienţă în predarea limbilor străine în cadrul companiilor. Prin aptitudinile lor pedagogice, te vor ajuta să asimilezi într-un mod cât mai rapid și eficient informațiile din materialele de curs, astfel încât experiența ta de învățare să fie una plăcută.

METODA DE PREDARE UTILIZATĂ: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc. Materialele folosite sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de facilitator al activităţilor de învăţare.

Vă prezentăm mai jos câțiva dintre colegii noștri.

Alexandru Macovescu

Senior Language Trainer – Limba engleză și limba italiană

Alexandru Macovescu este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Italiană, și al masteratului Traducerea Textului Literar Contemporan, în cadrul Universităţii Bucureşti.

Totodată, Alexandru deţine atestatul lingvistic Cambridge Advanced, autorizaţia de traducător pentru limbile engleză şi italiană, este formator acreditat ANC și examinator la proba orală pentru LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) English for Business.

Alexandru are o fire comunicativă, flexibilă, şi are o personalitate plăcută, astfel încât el reuşeşte să faciliteze o comunicare eficientă trainer-cursant. Are experienţă atât în predarea limbii engleze și italiene, cât şi în efectuarea de traduceri (traduceri literare pentru edituri, reviste şi publicaţii online). În cadrul cursurilor, Alexandru foloseşte o metodă de predare modernă, participativă, menţinând interesul viu al cursanţilor pe întregul parcurs al lecţiilor. Datorită experienței sale de peste 10 ani în predare în mediul corporate, Alexandru reușește să se adapteze cerințelor diferite ale cursanților, personalizând materialele de curs în funcție de profilul firmei și nevoilor punctuale ale participanților la curs.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Alexandru predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt, cursuri de limba italiană, limbaj general/business și cursuri de limba română pentru străini, adaptând cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Miruna Pință

Senior Language Trainer – Limba engleză

Miruna Pinţă este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Spaniolă, din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa.

Totodată, Miruna a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan, în cadrul Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti.

Miruna este pasionată de predare şi crede că cea mai bună metodă de a te dezvolta în acest domeniu este învâţându-i pe ceilalţi. Miruna are o experienţă de predare de peste 8 ani, iar de-a lungul carierei sale a susţinut numeroase cursuri de limba engleză, în special pentru angajaţii companiilor multinaţionale din Bucureşti. Miruna este în permanenţă preocupată de progresul cursanţilor ei, pe care îl măsoară atât prin personalizarea materialelor didactice, cât şi prin feedback şi interacţiune constantă obţinute din partea participanţilor la cursuri.

Miruna se remarcă prin competenţe pedagogice excelente, pe parcursul şedinţelor de curs ea reuşind să menţină un echilibru între cele 4 competenţe lingvistice: ascultare, vorbire, citire şi scriere. Se adaptează uşor în diferite medii de lucru, datorită faptului că este o persoană energică, prietenoasă, cu o atitudine pozitivă. Miruna este o persoană flexibilă, creativă, iar versatilitatea didactică o ajută să stabilească o conexiune foarte bună cu toţi participanţii la cursuri.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Miruna predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Ana-Maria Păun

English Language Trainer

Ana-Maria Păun este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Limba și Literatura Rusă – Limba și Literatura Engleză, și a masterului specializat în traducere din limba rusă intitulat Limba Rusă Aplicată – Tehnici de traducere. Ana-Maria deține atestatul lingvistic Cambridge Advanced, precum și un certificat de traducător pentru limba engleză, în domeniile literatură și medicină-farmacie.

Ana este pasionată de studiul și predarea limbilor străine și s-a implicat de-a lungul timpului în numeroase proiecte ca traducător voluntar, cu precădere în domeniul educației. Firea calmă, adaptabilitatea și răbdarea Anei fac din cursurile de limba engleză un mediu plăcut, unde cursanții capătă încredere în propriile forțe și își perfecționează abilitățile. Cursurile Anei sunt dinamice, având la bază activități interactive și tematici variate, relevante și actuale.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Ana predă cursuri de limba engleză, limbaj general/business/mixt, adaptând conținuturile la nivelul și domeniul de lucru al cursanților.

Ioana Negrea

Language Trainer – limba engleză și limba greacă

Ioana Negrea este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Limba și Literatura Greacă – Limba și Literatura Engleză, din cadrul Universității din București, iar în prezent este studentă în cadrul masteratului Traducerea Textului Literar Contemporan.
Totodată, Ioana a absolvit și Modulul psihopedagogic Nivelul I, în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

Ioana este o persoana comunicativă, caldă și foarte prietenoasă, reușind astfel să stabilească relații armonioase cu toți cursanții ei. Fiind pasionată încă de mică de această profesie, ea consideră că numai prin studiu, învățare și practică continuă poți evolua atât pe plan profesional, cât și personal.

Ioana are experiență în predarea limbii engleze de conversație și corporate, dar și a limbii grecești. Ea reușește să mențină atenția și interesul cursanților pe tot parcursul cursului prin metodele de predare moderne și adaptate nevoilor cursanților.  Se adaptează ușor oricărei situații, este creativă și reușește la curs să creeze o atmosferă plăcută și deschisă, unde prin comunicare constantă stabilește o conexiune strânsă cu toți participanții la cursuri.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Ioana predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt și cursuri de limba greacă, limbaj general, reușind să adapteze cu succes cunoștințele transmise la mediul de lucru al cursanților.

Traducătorii A_BEST

Echipa noastră de traducători este experimentată, profesionistă, capabilă să găsească soluţii la cele mai dificile situaţii lingvistice şi să transpună cât mai fidel în limba ţintă textul tradus, ţinând cont de contextul cultural diferit.

Fiind riguros selectaţi în funcţie de criteriile de competenţă, traducătorii şi interpreţii Centrului de Limbi Străine A_BEST sunt autorizați de Ministerul Justiţiei şi specializaţi pe diverse domenii de activitate (economic, tehnic, juridic, medical, farmaceutic, financiar, IT, construcţii, asigurări, marketing etc). Prin intermediul acestora, se oferă servicii profesionale de traducere, putându-se asigura suport lingvistic de încredere pentru companiile multinaţionale, la un înalt standard de calitate.