În limba germană există trei verbe care pot fi traduse în limba română prin „a şti”. Acestea sunt könnenkennen şi wissen. În acest articol vom vedea care sunt contextele în care se folosesc aceste verbe cât şi nuanţele fiecărui verb în parte.

Să pornim de la câteva exemple în limba română în care utilizăm verbul a şti:

1. El ştie franceză.

2. O ştiu pe această doamnă.

3. Nu ştiu când vine acasă.

Iată şi echivalentul acestor propoziţii în limba germană:

1. Er kann Französisch. (können)

2. Ich kenne diese Frau. (kennen)

3. Ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt. (wissen)

Cele trei verbe folosite exprimă nuanţe diferite ale verbului a şti.

1. können (verb modal) este utilizat în primul exemplu cu sensul de a vorbi şi a înţelege o anumită limbă străină.

2. kennen este utilizat cu sensul de a cunoaşte pe cineva.

3. wissen are sensul de a avea cunoştinţă de/a fi informat în legătură cu ceva.

În general, dacă dorim să spunem că cineva are abilitatea/se pricepe să facă ceva, folosim a7cb8c88ce5ec0b0fcb838072059f2ef_400x400verbul können. Pentru a menţiona că o persoană ne este cunoscută/familiară, vom utiliza kennen. Dacă dorim să exprimăm faptul că ştim când sau unde se va întâmpla un anumit lucru, folosim verbul wissen.

KÖNNEN – a şti să faci un anumit lucru, a avea o abilitate.

Ich kann schwimmen.

Ştiu (pot) să înot.

Ich kann sehr gut Englisch.

Ştiu foarte bine limba engleză.

KENNEN – a cunoaşte pe cineva, a fi familiar cu ceva

Ich kenne den Sänger (cântăreţul), den Film (filmul), die Stadt (oraşul).

WISSEN – a deţine informaţii/date, este folosit deseori cu pronumele interogative wann (când), wie (cum), wo (unde), etc.

Ich weiß nicht, wo deine Schlüssel sind.

Nu ştiu unde sunt cheile tale.

Iată un exemplu care conţine toate cele trei situaţii de mai sus:

Te ştiu bine şi ştiuştii germană.

Ich kenne dich gut und ich weiß dass du Deutsch kannst.

La final, să facem următoarele exerciţii, alegând varianta corectă:

1. Ich ……….. diesen Schauspieler nicht. (Nu îl ştiu pe acest actor)

a. kann

b. weiß

c. kenne

2. Sie ……. nichts davon. (Ea nu ştie nimic despre acest lucru)

a. kann

b. weißt

c. kennt

3. ………….. Herr Schwarz Spanisch? (Ştie domnul Schwarz spaniolă?)

a. kann

b. weißt

c. kennt

Autor: Mihaela Florea, trainer limba germană