În mod frecvent, este necesar ca o companie să aibă o imagine exactă asupra cunoştinţelor lingvistice atât în ceea ce priveşte angajaţii, cât şi în ceea ce priveşte candidaţii pe posturile vacante. Centrul de Limbi Străine A_BEST oferă servicii de audit lingvistic relevante în acest sens, sprijinind astfel Departamentele de Resurse Umane în demersurile lor.

Procesul de audit lingvistic poate fi aplicat:

Doar pe 1-2 angajaţi/ candidaţi
Pe un anumit grup de angajaţi/ candidaţi
La nivelul unui singur departament
La nivelul întregii companii

Metodologie:

Cere oferta