De ce să investești în cursuri de limbi străine pentru angajații tăi?

Studiul PIMLICO (Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication Strategies in Organisations and Companies), efectuat în 20 de state membre ale UE, subliniază creşterea cu 10-25% a vânzărilor în cazul companiilor care au o strategie coerentă privind limbile străine.

Participă la globalizarea mediului de afaceri românesc apelând la cursuri de limbi străine pentru angajații tăi! Alege dintr-un portofoliu vast de limbi străine precum engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, greacă, turcă, poloneză sau limba română pentru expatriați, dar nu numai.

De ce să alegi cursurile de limbi străine corporate A_BEST?

  • Centrul de Limbi Străine A_BEST a fost creat special pentru experiența profesionistă și plăcută în comunicare atât a angajaților, cât și a angajatorilor. Cu ajutorul trainerilor A_BEST, construim soluția sustenabilă pentru procesul de învățare al angajaților, datorită puterii comunității în care aceștia intră.

  • Cu un portofoliu de peste 15 limbi străine, trei acreditări internaționale și una națională, Centrul de Limbi Străine A_BEST a avut, din 2008 până în prezent, în cei aproximativ 14 ani de când activează cu succes pe piața de profil, aproximativ 400 de clienți persoane juridice (companii multinaționale sau naționale, din domenii diverse precum: FMCG, retail, logistică, banking, PHARMA, transporturi, banking, IT&C, TELECOM, asigurări, turism etc). În ultimii 5 ani, echipa A_BEST a livrat peste 40.000 de ore de cursuri corporate de limbi străine, dintre care aproximativ 18.000 de ore în perioada de pandemie, integral online.

  • A_BEST este prima companie locală care a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2015, în urma auditului realizat de compania TÜV SÜD Management Service GmbH, organizaţie germană de certificare de terţă parte.

Care sunt avantajele cursurilor corporate A_BEST?

  • AVANTAJ A_BEST 1 – Excelenţa în predare, vizibilă prin:

Profesionalismul trainerilor A_BEST

Trainerii A_BEST se remarcă prin excelenta pregătire academică şi prin dinamism. Toţi sunt absolvenţi ai facultăţilor de profil şi au experienţă în predarea limbilor străine în cadrul companiilor. Aceştia au studii aprofundate în domeniul lingvistic (programe de masterat, de doctorat, cursuri de perfecţionare etc). Deţin acreditări internaţionale, precum: LCCI English for Business How to Pass Training, The Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA), TKT (Teaching Knowledge Test) Certificate – University of Cambridge – ESOL Examinations, Goethe Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, DALF C2 etc. Sunt profesionişti cu reale competenţe atât pedagogice, cât şi de comunicare în afaceri, înţelegând procesele organizaţiilor şi putând astfel să adapteze cu brio conţinutul lecţiilor predate la realităţile domeniului de activitate al cursanţilor.

Curriculum-ul A_BEST şi materialele de studiu utilizate

Punem la dispoziție cele mai recente resurse didactice din piață, pentru ca timpul și rezultatele angajaților să fie valorificate la maximum. Structura, conţinutul şi obiectivele cursului se stabilesc în strânsă legătură cu beneficiarul. Suporturile de curs provin de la edituri consacrate (OXFORD, CAMBRIDGE, THOMSON, DIDIER, CLE INTERNATIONAL, HUBER etc). Acestea sunt îmbogăţite permanent cu fişe de lucru adaptate/ create de trainerii A_BEST, pentru a răspunde în proporţie de 100% nevoilor lingvistice punctuale ale cursanţilor.

Metoda de predare (CLT- Communicative Language Teaching)

Metoda de predare utilizată este CLT (Communicative Language Teaching). În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc. Materialele folosite sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de facilitator al activităţilor de învăţare.

  • AVANTAJ A_BEST 2 – Rigurozitatea etapizării în derularea cursurilor

Etapa 1: evaluarea iniţială gratuită a tuturor participanţilor (audit lingvistic – testare scrisă şi orală, conform CEF – Common European Framework) şi împărţirea pe nivel în funcţie de competenţele lingvistice identificate, obiective, program de lucru, departamentul de provenienţă al cursanţilor etc;

Etapa 2: adaptarea curriculei şi alegerea materialelor de studiu optime, ca urmare a analizării necesităţilor de comunicare ale viitorilor cursanţi – de cele mai multe ori împreună cu managerul de resurse umane şi/sau managerul direct;

Etapa 3: livrarea efectivă a cursurilor, monitorizarea acestora, evaluări periodice ale cunoştinţelor, realiste, riguroase şi constructive, evaluarea constantă a reacţiei participanţilor prin chestionare dedicate acestui scop – participanţii fiind încurajaţi să ofere sugestii pe tot parcursul procesului de training, raportări săptămânale/ lunare către reprezentanții HR – efectuate via sistemului de raportare online A_BEST accesat de traineri de cele mai multe ori în timp real, privind prezenţa la curs precum şi progresul înregistrat (rezultate obţinute la teste, puncte slabe/ recomandări etc);

Etapa 4: sesiuni de consolidare a cunoştinţelor şi testări finale;

Etapa 5 : eliberarea certificatelor de participare pentru cursanţi şi redactarea raportului final oficial de curs de către Coordonatorul Departamentului de Cursuri Corporate A_BEST, pentru arhiva Departamentului de Resurse Umane al beneficiarului (la cerere);

Etapa 6 : eliberarea certificatelor de participare pentru cursanţi şi redactarea raportului final oficial de curs de către Coordonatorul Departamentului de Cursuri Corporate A_BEST, pentru arhiva Departamentului de Resurse Umane al beneficiarului (la cerere).

  • AVANTAJ A_BEST 3 – Tehnologia în favoarea cursantului

Folosim platforme user-friendly, astfel încât cursanții să fie cât mai confortabili și conectați la realitatea actuală în procesul de învățare.

  • AVANTAJ A_BEST 4 – Valorificarea bugetelor de training lingvistic și optimizarea costurilor

În relaţia cu clienţii, reprezentanţii Centrului de Limbi Străine A_BEST sunt în permanenţă preocupați să le pună la dispoziţie pachete de servicii lingvistice menite să valorifice într-o foarte mare măsură bugetele existente pe aceste segmente, contribuind astfel la optimizarea costurilor.

Totodată, se oferă consultanță în ceea ce priveşte Strategia de Management Lingvistic, aceasta reprezentând un pachet de măsuri şi tehnici utilizate de diversele companii pentru a evita barierele lingvistice şi culturale pe pieţe străine noi sau în expansiune.

Cere oferta