În limba franceză, negația vizează cu deosebire formele verbale, realizându-se cu ajutorul particulelor: ”ne ….. pas”.

negatia in limba franceza

De exemplu:

  • Je regrette (regret) – Je ne regrette pas (nu regret)

Există însă situații când structura negativă suferă modificări, în sensul că verbul la forma negativă figurează fără particula ”pas”, ca urmare a prezenței în context a unor pronume, respectiv adverbe negative sau cu sens negativ.

Exemple:

  • Je ne regrette plus… = Nu mai regret … (prezența adverbului ”plus”)
  • Je ne regrette que…= Nu regret decât… (prezența adverbului ”que”, cu sensul ”decât” în limba română)
  • Je ne regrette ni …, ni …. = Eu nu regret nici…., nici….. (prezența adverbului negativ ”ni”)
  • Personne ne regrette…. = Nimeni nu regretă… (prezența pronumelui negativ)
  • Je ne regrette rien = Eu nu regret nimic (prezența pronumelui negativ)

Pentru a facilita înțelegerea elementelor teoretice menționate mai sus, propun un set de enunțuri în care structura negativă a grupului verbal suferă modificări ca urmare a prezenței unor cuvinte cu sens negativ (pronume, adjective, adverbe):

1. Tes voisins n’arriveront plus à temps au dîner ce soir. (prezența adverbului ”plus” )

Vecinii tăi nu vor ajunge la timp la cină în această seară.

2. Leurs enfants ne veulent manger ni les brioches, ni les gâteaux. (prezența adverbului ”ni”)

Copiii lor nu vor să mănânce nici brioșe, nici prăjituri.

3. Il ne sait que résoudre des problèmes aux mathématiques. (prezența secvenței ”que”)

El nu știe decât să rezolve probleme la matematică.

4. De tous les exercices, elle n’en a rien résolu. (prezența pronumelui negativ ”rien”)

Din toate exercițiile, ea nu a rezolvat nimic.

5. La femme n’a vu personne dans la rue à cette heure-là. (prezența pronumelui negativ ”personne”)

Femeia nu a văzut pe nimeni pe stradă la acea oră.

6. Il n’y a nulle raison pour faire ça. (prezența adjectivului pronominal negativ ”nulle”)

Nu există niciun motiv să faci asta.

7. Je n’ai manqué point de l’école. (prezența adverbului negativ ”point”)

Nu am lipsit deloc de la școală.

Pentru a vă delecta cu aplicațiile negației în limba franceză, care, deși are o structură cu formă fixă, permite anumite modificări ca urmare a contextului în care aceasta apare, vă invit să ascultați melodia ”Je ne regrette rien”, pe care o puteți regăsi accesând link-ul:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88