Dragi cititori,

Limbile engleză și italiană, deși fac parte din familii lingvistice diferite, au multe cuvinte aproape identice ca
false friends en vs itortografie, dar complet diferite ca sens.

În cele ce urmează, aș vrea să vă prezint câteva perechi de astfel de cuvinte:

 1. Parent si parente. În engleză parent înseamnă părinte, dar în italiană sensul lui parente este rudă. Părinți se traduce prin genitori în limba italiană.
 2. Magazine și magazzino. Această diferență de sens se întâlnește în mai multe limbi străine. În engleză magazine înseamnă revistă, dar în italiană magazzino se traduce prin magazie. Revistă se spune rivista în italiană.
 3. Noisy și noioso. Noisy înseamnă zgomotos, pe când  noioso se traduce prin plictisitor în limba italiană. În italiană pentru cuvântul zgomotos se pot folosi cuvintele rumoroso sau chiassoso.
 4. Morbid și morbido. Morbid are același sens ca în limba română, dar în limba lui Dante se traduce prin moale, catifelat. (Ex. Ecco questo cuscino morbido).
 5. Storm și stormo. Cele două cuvinte sunt separate doar de o singură literă, însă sensul lor este complet diferit. Storm înseamnă furtună în engleză, însă în italiană stormo înseamnă stol.
 6. Exhibition și esibizione. Exhibition înseamnă expoziție, dar esibizione are sensul de spectacol. Expoziție se spune mostra în limba italiană.
 7. Crude și crudo. Sunt două cuvinte care pot părea identice, însă sensurile sunt diametral opuse. Crude înseamnă vulgar în engleză, iar în italiană are același sens ca în română, crud. În engleză, Raw este echivalentul pentru crud.
 8. Morose și moroso. Morose înseamnă morocănos, dar în italiană sensul cuvântului moroso este de restanțier, în urmă cu plată.
 9. Canteen și cantina. Canteen înseamnă cantină în limba engleză, dar în italiană cantina este pivniță.
 10. Code și coda. Code înseamnă cod în limba engleză, iar în italiană coda este coadă de animal.
 11. Sale. Acest cuvânt este identic ca ortografie în ambele limbi, însă sensul lui este complet diferit. În engleză înseamnă vânzare, iar în italiană poate fi substantiv – sare, sau verb – a sări.

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.