(Răspunsuri de data trecutăA. 1. hanno lavorato, 2. ha comprato, 3. ha visitato, 4. abbiamo venduto, 5. hanno protestato; B. 1. comprato, 2. trascorso, stata 3. dormito, fatto, 4. arrivata, telefonato, 5. venduto, hanno abitato)

1265010_pencils_and_pensBine v-am regăsit la o nouă lecție de limbă italiană care sper să vă fie de mare folos pe viitor.  Astăzi vom învăța mai temeinic numeralul (cardinal și ordinal), dar vom ști și cum să ne descurcăm la aeroport.

Întâi să ne concentrăm asupra numeralului cardinal:

NUMERALUL CARDINAL

1 = uno

2 = due

3 = tre

4 = quattro

5 = cinque

6 = sei

7 = sette

8 = otto

9 = nove

10 = dieci

Între 10 şi 16, numeralul cardinal se exprimă aşezând cuvântul “zece” (dieci), ușor modificat, la sfârşit:

11 = undici

12 = dodici

13 = tredici

14 = quattordici

15 = quindici

16 = sedici

Între 17 şi 19, cuvântul “zece” (dieci), uşor modificat, la începutul numeralului:

17 = diciassette

18 = diciotto

19 = diciannove

Zecile, sutele şi miile se exprimă în felul următor:

20 = venti

30 = trenta

40 = quaranta

50 = cinquanta

60 = sessanta

70 = settanta

80 = ottanta

90 = novanta

100 = cento

200 = duecento

500 = cinquecento

1000 = mille

2000 = duemila

5000 = cinquemila

Alte cifre:

1.000.000 = un milione

5.000.000 = cinque milioni

382.569 = trecentoottantaduemilacinquecentosessantanove

Obs.: Cînd cifra unităţilor începe cu vocală (de ex.: uno, otto), cifra zecilor îşi pierde vocala finală:

De ex.: diciotto, ventuno, duecentoquarantotto etc.

Operaţiile mai importante sînt:

plus = più 4 + 3 = 7 Quattro più tre uguale (sau: fa) sette.

minus = meno 4 – 3 = 1 Quattro meno tre uguale (sau: fa) uno.

înmulţit cu = per 4 x 3 = 12 Quattro per tre uguale (sau: fa) dodici.

împărţit la = diviso 12 : 3 = 4 Dodici diviso tre uguale (sau: fa) quattro.

la sută = per cento 4 % Quattro per cento.

NUMERALUL ORDINAL

1 = primo

2 = secondo

3 = terzo

4 = quarto

5 = quinto

6 = sesto

7 = settimo

8 = ottavo

9 = nono

10 = decimo

Celelalte numerale ordinale se formează adăugând sufixul “–esimo” la respectivul numeral cardinal.

11 = undicesimo

12 = dodicesimo

13 = tredicesimo

20 = ventesimo

21 = ventunesimo

30 = trentesimo

80 = ottantesimo

100 = centesimo

155 = centocinquantacinquesimo

1000 = millesimo

Obs.: Numeralele ordinale se acordă în gen şi număr cu substantivul la care se referă.

De ex.: A şasea partidă. = La sesta partita.

Al nouălea avion.. = Il nono aereo.

Iar acum vom învăța cum să ne descurcăm la aeroport:

Unde sunt birourile companiei aeriene?

Dove sono gli uffici della compania aerea?

La ce oră este primul zbor spre Roma?

A che ora è il prossimo volo per Roma?

Cât costă un bilet până la Napoli?

Quanto costa un biglietto fino a Napoli?

Câte curse sunt pe săptămână?

Quanti voli ci sono alla settimana?

Vreau să anulez două bilete pentru sâmbătă la avionul de Roma.

Vorrei annullare due biglietti per sabato per Roma.

La ce oră se face controlul pașapoartelor?

A che ora si fa il check-in?

Unde se face prima escală?

Dove si fa il primo scalo?

Dacă aveți rău de avion, chemați-o pe însoțitoarea de zbor.

Se ha mal d’aereo, faccia venire la hostess.

Este timp urât

Fa brutto tempo

– ceață

– nebbia

– ploaie

– pioggia

– lapoviță

– nevischio

– ninsoare

– neve

– vânt

– vento

Iar acum câteva exerciții de fixare a numeralului:

A. Combinați în mod corespunzător expresiile din prima coloană cu numeralele din a doua.

Model: Un insieme di due suonatori → duetto.

1. un ragazzo di venticinque anni                              a) ottantina

2. un gruppo din cinque persone                               b) triennale

3. un programma per tre anni                                    c) venticinquenne

4. una ricorrenza din cinquanta anni                         d) diciottesimo secolo

5. un periodo di due anni                                          e) cinquantenario

6. una strofa di sette versi                                         f) novenario

7. circa ottanta persone                                             g) quintetto

8. il Settecento                                                          h) quadrimestre

9. un periodo di quattro mesi                                    i) biennio

10. un verso di nove sillabe                                       j) settenari

B. Traduceți următoarele propoziții:

1. Alle sette e un quarto accendo la televisione.

2. Vado dal parucchiere ogni tre settimane.

3. Leggo cento pagine.

4. Sono sceso all’undicesima fermata.

5. Salgo al quinto piano.

6. Ho scritto quattro volte alle mie due amiche.

7. Esco dalla biblioteca alla una e mezza.

8. Mi piace la decima canzone.

9. Entrano tre per volta.

10. Gli alunni esconi dalla scuola a due a due.

C. Indicați dacă următoarele cuvintele subliniate sunt numerale, articole sau pronume:

1. Conto da uno a dieci.

2. Si udì uno sparo.

3. Stava parlando con uno.

4. È una che ti conosce.

5. Sei una piccola bugiarda.

6. Ne hai prese due ed io solo una.

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.