Spre deosebire de englezi sau americani, nemții sunt mai rezervați în utilizarea verbului a iubi, lieben, în contextele de zi cu zi. Verbul to love este frecvent folosit în limba engleză spre deosebire de limba germană, unde vom avea expresii diferite, în funcție de context.

I love you

De exemplu:

  1. I love this carpet. Desigur că există și traducerea Ich liebe diesen Teppich. Dar, în acest context, fraza tipic germană ar suna: Der Teppich sieht gut aus.  
  2. I love you guys. Ich finde euch klasse. În această expresie s-a folosit verbul a găsi, finden, care de foarte multe ori are în limba germană și sensul lui a crede. De exemplu: Ich finde das super. Cred că asta este cool.
  3. I would love to tell you the answer, but I’m running out of time. Ich würde Ihnen die Antwort darauf gerne geben, aber mir rennt die Zeit davon. În acest context avem adverbul gerne care în alte circumstanțe semnifică cu plăcere. Acest adverb este foarte des întâlnit în limba germană, iar pe lânga anumite verbe reprezintă un echivalent al expresiilor din engleză: to love doing sth/etw gerne tun, etw. schrecklich gerne tun (a face ceva cu plăcere/cu multă plăcere).
  4. I would love to talk to you. Ich möchte gerne mit Ihnen reden. Verbul möchten este un verb modal în limba germană la condițional optativ și înseamnă aș dori. Prezența lui gerne ca și în contextul de mai sus accentuează sensul dat de expresia I would love.
  5. Love it! Großartig!  se traduce în limba română Grozav! sau Minunat!
  6. Pentru expresia to love sth or somebody (a close person or a pet non-romantically) avem în germană echivalentele lieb/gern haben sau etw. gern mögen.
  7. Hello, love! Hallo, Liebling! Liebling este apelativ pentru persoana iubită! În limba română se poate traduce prin expresia Bună, iubitule! Sau, pentru my love, avem în germană substantivele Geliebter (masculin) și Geliebte (feminin).
  8. In love/ verliebt. Verliebt înseamnă îndrăgostit.
  9. To win sb.’s love/ jds. Zuneigung gewinnen. În acest context, Zuneigung se traduce prin afecțiune/ a câștiga afecțiunea cuiva.
  10. To love life! Am Leben hängen! Verbul hängen înseamnă a atârna.

Autor: Adina Badea

Adina Badea este absolventă a Facultăţii de Litere, Departamentul de Limbă şi Literatură germană, specializarea Germană – Română, din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. În prezent, ea urmează cursurile masteratului “Istoria şi circulaţia ideilor filosofice” la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.