În general, cuvintele din limba engleză sunt ușor de folosit, pentru că avem o multitudine de surse din care să ne inspirăm. Nu mai avem timp și răbdare să căutăm cuvintele în dicționar și cei din jurul nostru deja folosesc anumite cuvinte cu un anumit sens, deci ne putem înțelege și fără o anevoioasă cercetare prealabilă.

Totuși, dacă eu folosesc cuvintele din limba engleză în limba română cu un sens care nu se află (încă) în dicționar, este nevoie ca și interlocutorul meu să cunoască ambele limbi pentru ca el să înțeleagă ce vreau să spun. Așadar, îmi limitez capacitatea de comunicare tot la limba mea maternă, deși pot vorbi într-o limbă străină.

Aceasta ar putea fi un bun argument pentru a încerca să evităm traducerile greșite (false friends), care lasă de fapt ideile neexprimate.

Iată câteva exemple de traduceri greșite mai jos:

  1. decent / decent
  2. epic / epic vs trivial / trivial
  3. iconic / iconic
  4. nervous / nervos
  5. prospect / prospect
  6. I am agree / sunt de acord
  7. crime / crimă

Să vedem care sunt sensurile acestor cuvinte:

1. decent / decent

ENGLEZĂ: decent = satisfăcător, destul de bun, acceptabil

I can’t complain, I have a decent job, I can go on a decent trip on vacation, I live in a decent house and when I get old, I’m going to draw a decent pension. This is the plan for decent working people.

ROMÂNĂ: decent = cuviincios, plin de decență

Pentru a participa la dezbaterile noastre este necesar să aveți un limbaj decent, un comportament decent și o ținută decentă.

2. epic / epic vs trivial / trivial

Pentru perechile de cuvinte de la exemplul 2, am specificat și sensul rar întâlnit în limba română, care reprezintă sensul principal în limba engleză:

ENGLEZĂ: epic = plin de aventură; (despre opere literare, filme) care narează o lungă serie de întâmplări captivante;

Get ready to embark on an epic journey with your favourite heroes. Can you help your friends wage epic wars on their archenemies and save the planet from extinction? It’s bound to be an epic story of comradeship and self-discovery.

ROMÂNĂ: epic = narativ; (despre opere, subiecte, forme literare) care narează fapte ale eroilor unor întâmplări reale sau imaginare; fig. (rar) Grandios, de proporții vaste, asemenea cu faptele povestite în epopei și poeme eroice.

Balada este un exemplu de poezie epică.

Opera epică este opera literară în care mesajul este transmis în mod indirect, prin intermediul narațiunii.

*Aseară am fost la o petrecere epică. – acesta este un context nepotrivit în limba română

ENGLEZĂ: trivial = lipsit de importanță, banal, insignifiant

I didn’t mention it to her because it is a trivial matter.

The customer care department has to deal even with the most trivial complaints.

This trivial idea of yours might actually work – we could create a new television show, and the sums of money we could earn won’t be trivial at all.

ROMÂNĂ: trivial = de prost gust, vulgar, nesărat, ordinar; obscen, indecent; (rar) foarte comun, prea cunoscut: adevăruri triviale

Glumele astea triviale nu ar trebui spuse la televizor.

3. iconic / iconic

ENGLEZĂ: iconic = emblematic, reprezentativ

Cast your vote for the most iconic song of 2019!

These are the iconic artists of the 20th century.

ROMÂNĂ: iconic = în felul icoanelor; de icoană; simbolic, referitor la imagine

Tabloul este o reprezentare iconică, un prototip al lumii interioare.

4. nervous / nervos

ENGLEZĂ: nervous = agitat, îngrijorat, speriat

I’ve got to get to the interview in two hours and I’m so nervous! What am I going to wear?

ROMÂNĂ: nervos = enervat, iritat

Nu mă promovase pe mine… Eram nervos, dar trebuia să mă calmez, pentru că în zece minute intram în direct.

5. prospect / prospect

ENGLEZĂ: prospect = posibilitatea ca un eveniment să se producă în viitor, perspectivă

The CEO was overjoyed at the prospect of acquiring the rival company.

ROMÂNĂ: prospect = pliant sau broșură în care se prezintă sumar calitățile, condițiile de vânzare și de folosire ale unui produs

Înainte să cumpăr medicamentul, am cerut prospectul să văd ce efecte adverse are.

6. I am agree / sunt de acord

ENGLEZĂ: I agree = sunt de acord

I agree with your idea.

I couldn’t agree more.

ROMÂNĂ: sunt de acord – varianta „I am agree” nu se folosește în limba engleză

Există și varianta mai formală „We are agreed”, care exprimă tot ideea de acord în prezent.

7. crime / crimă

ENGLEZĂ: crime = infracțiune

I want to become a police officer, to fight crime in my city.

Gambling is not a crime, but stealing money is.

ROMÂNĂ: crimă = infracțiune foarte gravă săvârșită contra legilor penale sau morale, pedepsită de legi; omor

Generalul a fost condamnat pentru crime de război.

Serialul spune povestea unui om care a săvârșit o crimă și care este apoi recrutat de o organizație secretă.

Autor: Magdalena Ciornei

Magdalena Ciornei este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Franceză, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2008. Totodată, Magdalena a absolvit la aceeaşi universitate Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință.

Magdalena deţine autorizaţie de traducător şi interpret pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge in Advanced English”. De asemenea, ea deţine şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Magdalena predă cursuri de limba engleză şi limba franceză, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.