Există două tendințe în vorbire: a folosi cuvintele conform sensului sau sensurilor din dicționar sau a inventa sensuri noi. Ambele abordări sunt bune, atâta timp cât ne putem face înțeleși, atâta timp cât interlocutorul nostru cunoaște contextele din limba română la care facem referire. Utilizarea cuvintelor din limba engleză în contexte din limba română ne pune uneori în dificultate, pentru că deși sunt cuvinte foarte asemănătoare ca formă, nu au deloc același sens în dicționar și nu exprimă ideile pe care vrem noi să le exprime. Să vedem exemple de traduceri greșite (false friends):

 1. location / locație
 2. actual / actual
 3. attachment / atașament
 4. to apply for a job / a aplica pentru un post
 5. sensible / sensibil
 6. closure / închidere

Să vedem care sunt sensurile acestor cuvinte:

 1. location / locație

ENGLEZĂ: location = loc, amplasare

The apartment has the best location you could find. And its location is not even the best part.

ROMÂNĂ: locație = (dare sau) luare în folosință temporară a unui bun mobil sau imobil în schimbul unei plăți; chirie (astfel, o locație de vis ar fi o chirie de vis …)

Operatorul va notifica Clientul cu privire la necesitatea efectuării de reparații generale asupra spațiului dat în locație.

 1. actual / actual

ENGLEZĂ: actual = propriu-zis, efectiv, adevărat

This cake is delicious! I have always wanted to make it myself, but I have never found the actual recipe.

Rice? Is this your actual name?

ROMÂNĂ: actual = curent, de actualitate, din prezent

Nimic nu este nou, nimic nu este actual, totul este o reinterpretare a unor idei deja formulate.

Curentul actual în artă pune accent pe relațiile interumane.

 1. attachment / atașament

ENGLEZĂ: attachment = anexă, fișier atașat

She has sent the contract as an attachment. Have you received the email?

ROMÂNĂ: atașament = afecțiune puternică pentru cineva sau ceva; caiet de atașament = registru de șantier

Acești oameni de cultură care trăiau de mai bine de douăzeci de ani în străinătate simțeau un puternic atașament față de țară.

 1. to apply for a job / a aplica pentru un post

ENGLEZĂ: to apply for (a position, a scholarship, a traineeship) = a candida pentru un post, pentru un stagiu, a depune dosarul pentru obținerea unei burse

This mathematical genius is applying for one of the best universities. He might even become a great scientist someday.

ROMÂNĂ: a aplica = a pune în practică, a întrebuința, a suprapune

În școala noastră aplicăm cele mai moderne metode de predare.

Cursul de machiaj începe cu o scurtă explicație despre cum să aplicăm corect fondul de ten.

 1. sensible / sensibil

ENGLEZĂ: (it is) sensible = rezonabil, practic, are logică, are sens, este logic, este de bun-simț

You should repay the man who brought your dog back. That is the sensible thing to do.

ROMÂNĂ: sensibil = care resimte puternic orice impresie fizică sau morală; emotiv; predispus la anumite boli

Este un om atât de sensibil, încât nu se poate uita la o dramă fără să plângă.

13. closure / închidere

ENGLEZĂ: closure = liniștea care te cuprinde când ai sentimentul că o relație, un eveniment sau o situație s-a încheiat

I have to talk to my parents and ask them why they divorced. I need closure.

ROMÂNĂ: închidere = oprire a trecerii sau a accesului, izolare, desființare

Vizitatorii pot intra până la ora închiderii expoziției.

Autor: Magdalena Ciornei

Magdalena Ciornei este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Franceză, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2008. Totodată, Magdalena a absolvit la aceeaşi universitate Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință.

Magdalena deţine autorizaţie de traducător şi interpret pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge in Advanced English”. De asemenea, ea deţine şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Magdalena predă cursuri de limba engleză şi limba franceză, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.