Limba germană aparține grupului limbilor germanice, la fel ca limba engleză. Cu toate acestea, modul cum s-au dezvoltat cele doua limbi străine la toate nivelurile lingvistice, ne impiedică să mai vedem asemănările.  Contactul lingvistic cu diferite popoare a lăsat, se pare, urme vizibile asupra limbii engleze și se crede că aceasta a fost elementul care a facilitat decăderea gramaticii vechi, comună celor două limbi. În timp ce cuvintele în limba germană au căpătat mai multe sensuri în funcție de context, cuvintele din limba engleză şi-au restrâns sensurile, lucru care a facilitat limbajul vorbit.

imagine_geDespre autorul eseului, Îngrozitoarea limbă germană, Mark Twain, se spune că şi-ar fi dedicat o perioadă de timp studiului limbii germane și, astfel, a constatat enormele diferențe dintre engleză şi germană, pe care le-a enumerat cu multă ironie în eseul lui.

În acestă articol vom vedea câteva dintre aceste diferențe la nivel gramatical, extrase din articolul lui M. Twain:

  1. Declinarea adjectivelor:
 

 

  
  
Singular  N.: Mein guter Freund (my good friend)G.: Meines guten Freundes (of my good friend)D.: Meinem guten Freunde (to my good friend)A.: Meinen guten Freund (my good friend) Plural N.: Meine guten Freunde (my good friends)G.: Meiner guten Freunde (of my good friends)D.: Meinen guten Freunden (to my good friends)A.: Meine guten Freunde (my good friends) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pronumele:

Concluzia, în ceea ce priveşte pronumele, ne-o spune tot Mark Twain care constată că domnișoara, das Mädchen, poate fi înlocuită printr-un pronume ca es (germ.) = it (eng.), pe când un substantiv ca die Rübe (the turnip) este înlocuit de sie (germ.) = she (eng.).

3. O altă diferență majoră este genul reflectat în articolul hotărît, der, die, das, comparativ cu the, și declinarea acestora.

Exemplu: „der (the) Regen oder die (the) Regen oder das (the) Regen“

Mai clar, vom avea de memorat următorul tabel:

Declinarea articolelor

Articol hotărît    
 der       the

       die   the

das  the
 den      thedem     thedes       the

      die  the

        der  the

       der  the

das  thedem thedes  the
 
 

4. Particulele se despart de verb, dar sensul se formează numai împreună cu verbul.

Să luăm următorul exemplu: a pleca în călătorie, în care verbul „a pleca” , în fiecare dintre cele două cazuri, este la timpul imperfect. Astfel, verbele sunt abreisen = to depart . Vom avea următoarea structură:  reiste…………. ab/ parted……………….de.

„Die Koffer waren gepackt und er reiste, nachdem er seine Mutter und seine Schwestern geküsst

[…] ab.“

„The trunks being now ready, he parted after kissing his mother and sisters […] de.” (M. Twain, p.4)

5. Substantivele compuse sunt extrem de numeroase. Iată doar câteva exemple:

uimire„Generalstaatsverordnetenversammlung” General state council meetings

„Altertumswissenschaft” antiquity sciences

„Kinderbewahrungsanstalten” Children preservation institutions

„Unabhängigkeitserklärungen” Declarations of Independence

„Wiederherstellungsbestrebungen” Recovery efforts

„Waffenstillstandsunterhandlungen” Ceasefire negotiations

Autor: Adina Badea

Adina Badea este absolventă a Facultăţii de Litere, Departamentul de Limbă şi Literatură germană, specializarea Germană – Română, din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. În prezent, ea urmează cursurile masteratului “Istoria şi circulaţia ideilor filosofice” la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.