In English the verb „to take” does not only have a literal meaning. It can be used in very common expressions, forming collocations (a pair or group of words that are habitually juxtaposed). Here are 10 of the most used:

Secretele prefixului negativ in engleza

  1. Take a look = a arunca o privire

I don’t know much about cars, but I’ll take a look at them.

  1. Take a walk = a face o plimbare

Why don’t we take a walk round the park?

  1. Take a taxi/bus = a lua taxiul/autobuzul

I have to take a bus to the city center tonight.

  1. Take a test/an exam = a susţine un examen

I’m going to take a History exam next week.

  1. Take a nap = a trage un pui de somn, a moţăi

My father takes a nap every day after work.

  1. Take a rest = a se odihni

After lunch I always take a rest before I do my homework.

  1. Take a break = a face o pauză

You have been working all night, you should take a break.

  1. Take notes = a lua notiţe

I think we should take more notes in class.

  1. Take a photo = a face poze

She took 300 photos when she was on holiday in Thailand.

  1. Take your time/ a minute = a-ţi acorda timp/ a acorda un minut

Take a minute to read the question carefully.

Autor: Diana Dobrescu

Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Diana are experiență în predarea limbii engleze și a limbii române pentru străini. La cursuri, Diana are o abordare modernă și interactivă, prin care reusește să mențină interesul cursanților pe întregul parcurs al lecțiilor.