Limba engleză poate fi de multe ori o provocare, în special când este vorba de particularităţi ale gramaticii. Prepoziţiile, topica propoziţiei şi concordanţa timpurilor ne pot încurca şi ne pot face să ne exprimăm greşit. Iată câteva exemple cu cel mai des întâlnite greşeli de exprimare în limba engleză, şi modul în care ele se pot reformula corect.

15 common errors in English usage

1. I have 26 years. (greşit)

I am 26 years old. (corect)

 

2. I like dance. (greşit)

I like dancing. (corect)

 

3. Joe have to write an e-mail. (greşit)

Joe has to write an e-mail. (corect)

 

4. I must to learn English. (greşit)

I must learn English. (corect)

 

5. Does she drinks wine? (greşit)

Does she drink wine? (corect)

 

6. Yes, I like very much. (greşit)

Yes, I like it very much. (corect)

 

7. My office is in the first floor. (greşit)

My office is on the first floor. (corect)

 

8. He speaks English very good. (greşit)

He speaks English very well.  (corect)

 

9. Everybody have problems. (greşit)

Everybody has problems. (corect)

 

10. Would you like any milk/coffee/water? (greşit)

Would you like some milk/coffee/water? (corect)

 

11. I’m going to the bed. (greşit)

I’m going to bed. (corect)

 

12. Do you go out tonight? (greşit)

Are you going out tonight? (corect)

 

13. How long do you know Peter? (greşit)

How long have you known Peter? (corect)

 

14. I am agree with you. (greşit)

I agree with you. (corect)

 

15. I’ll see you the Thursday. (greşit)

I’ll see you on Thursday. (corect)

 

Autor: Diana Dobrescu

Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Diana are experiență în predarea limbii engleze și a limbii române pentru străini. La cursuri, Diana are o abordare modernă și interactivă, prin care reusește să mențină interesul cursanților pe întregul parcurs al lecțiilor.