A. Teorie

Deşi sunt considerate cacofonii (conform etimologiei populare) numai secvenţe, precum:  “… că când s-a dus la piaţă…”, “ …face ca calul…”, “… dacă caută, găseşte”, “autorul explică că” etc, în limba română există o serie de structuri cacofonice aparent dificil de perceput şi, deseori, greu de evitat.

Mai întâi, ce este cacofonia? Cacofonia (la origine, gr. Kakophonia, format de la kakos= urât şi phone= sunet) este orice îmbinare de sunete “urâtă”, care produce un efect sonor neplăcut sau trezeşte asociaţii nedorite. In vorbirea îngrijită, repetările unor sunete identice la mică distanţă, mai ales a unor silabe identice, sunt considerate inestetice. Sunt cacofonice secvenţe precum: “se scursese secunda”, “fratelui lui Luca”, “ţi-s ţară munţii nalţi”.

Adeseori, pentru a evita cacofonia, se folosesc structura “ca şi”( exemplu – “Ca şi prieten, te sfătuiesc…” ) sau introducerea artificială în vorbire a cuvântului “virgulă” (exemplu: “ca virgulă casnică”).  Astfel de construcţii sunt greşite şi se recomandă evitarea lor.

B. Exerciţii:

1. Evitaţi cacofoniile:

a. Dacă cade guvernul, avem alegeri anticipate.

b. Am trecut două cuvinte în rubrica calificativelor.

c. A lucrat ca corespondent de presă.

d. Mi-a spus că comisia se va reuni mâine.

2. Corectaţi unde e cazul:

a. In ţara de origine el era cunoscut ca şi poet.

b. Poţi reuşi atât ca cumpărător, cât şi ca ofertant.

c. Ca şi colegii mei, sunt bucuros.

d. L-aş vrea pe Radu ca şi coleg de echipă.

Notă: Aspectele şi exerciţiile mai sus menţionate sunt recomandate pentru cursanţii străini, aflaţi la un nivel avansat de cunoaştere a limbii române.

                                                              Autor: Luciana-Denisa Trăistaru – Trainer Colaborator Limba Franceză și Limba Română

 Luciana-Denisa este absolventă a Facultății de Litere și Arte, specializarea Franceză – Română, iar în anul 2009 a absolvit programul masteral de Strategii de Management și Marketing ale Firmei. Luciana are o experiență vastă în predarea limbilor franceză și română pentru expați. În prezent, Luciana-Denisa este trainer colaborator A_BEST.