1. Teorie

Identificarea incorectă a cazurilor are efecte nedorite asupra construcţiei grupurilor nominale. În enunţuri precum:

 1. […] plecarea iubitei şi frumoasei noastră soră […]
 2. […] graţie ajutorului de la stat şi a ajutorului privat […]
 3. […] plecarea a multor elevi […]
 4. […] răspunsuri ale peste o sută de elevi […]
 5. […] începutul celei de-a doua zi[…]
 6. […] efectul medicamentelor acestea […]
 7. […] tezele studenţilor aceştia […]
 8. […] punctajul subiectelor celor mai greu de rezolvat[…]
 9. […] în faţa prietenilor cei mai apropiaţi[…]

apar fie dezacorduri (situaţiile 1, 5, 6, 7, 9), fie forme de hipercorectitudine (situaţiile 2, 3, 4, 8). Spunem corect :

1. […] plecarea iubitei şi frumoasei noastre surori […]

2. […] graţie ajutorului de la stat şi ajutorului privat […]

 1. […] plecarea multor elevi […]

Exerciţiu :  Corectaţi celelalte secvenţe.

Un alt aspect vizează folosirea incorectă a cazurilor genitiv şi dativ în situaţii precum:

 1. în locul la şefă (corect: în locul şefei)
 2. contra la colegul lui (corect: contra colegului lui/ său, pentru a evita cacofonia)
 3. te spun la doamna ( corect: te spun doamnei)

Corectaţi:

 1. I-am spus la colegul meu.
 2. Dă-i caietul la sora ta.
 3. A spus la prietenii săi vestea.

Notă: Aspectele şi exerciţiile mai sus menţionate sunt recomandate pentru cursanţii străini, aflaţi la un nivel avansat de cunoaştere a limbii române.

A. Teorie

Deşi sunt considerate cacofonii (conform etimologiei populare) numai secvenţe, precum:  “… că când s-a dus la piaţă…”, “ …face ca calul…”, “… dacă caută, găseşte”, “autorul explică că” etc, în limba română există o serie de structuri cacofonice aparent dificil de perceput şi, deseori, greu de evitat.

Mai întâi, ce este cacofonia? Cacofonia (la origine, gr. Kakophonia, format de la kakos= urât şi phone= sunet) este orice îmbinare de sunete “urâtă”, care produce un efect sonor neplăcut sau trezeşte asociaţii nedorite. In vorbirea îngrijită, repetările unor sunete identice la mică distanţă, mai ales a unor silabe identice, sunt considerate inestetice. Sunt cacofonice secvenţe precum: “se scursese secunda”, “fratelui lui Luca”, “ţi-s ţară munţii nalţi”.

Adeseori, pentru a evita cacofonia, se folosesc structura “ca şi”( exemplu – “Ca şi prieten, te sfătuiesc…” ) sau introducerea artificială în vorbire a cuvântului “virgulă” (exemplu: “ca virgulă casnică”).  Astfel de construcţii sunt greşite şi se recomandă evitarea lor.

B. Exerciţii:

1. Evitaţi cacofoniile:

a. Dacă cade guvernul, avem alegeri anticipate.

b. Am trecut două cuvinte în rubrica calificativelor.

c. A lucrat ca corespondent de presă.

d. Mi-a spus că comisia se va reuni mâine.

2. Corectaţi unde e cazul:

a. In ţara de origine el era cunoscut ca şi poet.

b. Poţi reuşi atât ca cumpărător, cât şi ca ofertant.

c. Ca şi colegii mei, sunt bucuros.

d. L-aş vrea pe Radu ca şi coleg de echipă.

Notă: Aspectele şi exerciţiile mai sus menţionate sunt recomandate pentru cursanţii străini, aflaţi la un nivel avansat de cunoaştere a limbii române.

                                                              Autor: Luciana-Denisa Trăistaru – Trainer Colaborator Limba Franceză și Limba Română

 Luciana-Denisa este absolventă a Facultății de Litere și Arte, specializarea Franceză – Română, iar în anul 2009 a absolvit programul masteral de Strategii de Management și Marketing ale Firmei. Luciana are o experiență vastă în predarea limbilor franceză și română pentru expați. În prezent, Luciana-Denisa este trainer colaborator A_BEST.