În cele ce urmează, vă voi prezenta 5 asemănări între limba română și limba italiană. După cum ştiţi, româna şi italiană sunt limbi latine, la fel ca franceza, spaniola, catalana sau portugheza.

1) Nu se folosește pronumele subiect, verbul fiind suficient pentru a înțelege persoana la care se face referire.

Ex. Mangio, mangi, mangia – mănânc, mănânci, mănâncă

N.B. Atunci când se predă una din limbi, se folosește și pronumele subiect alături de verb pentru ca elevii să memoreze mai ușor pronumele.

 

2) Topica este identică și flexibilă, spre deosebire de engleză sau franceză.

Ex. El se duce seara la părinți. – Lui va stasera dai genitori.

     Seara se duce la părinți. – Stasera va dai genitori.

    Se duce la părinți seara. – Va dai genitori stasera.

 

3) Peste 70% din lexicul din limba italiană este similar cu cel din limba română, în domenii diferite. 

Ex. pâine – pane, atent – attento, gelozie – gelosia, barcă – barca, campion – campione, capodoperă – capodopera, orgoliu – orgoglio, cost – costo, republică – repubblica, speranță – speranza, acord – accordo, ministru – ministro, etc.

 

4) Cele mai multe timpuri verbale din limba italiană au corespondent în limba română. 

Prezent                                                 Presente 

vreau                                                        voglio

 

Perfect compus                               Passato prossimo

am vrut                                                  ho voluto

 

Imperfect                                             Imperfetto

voiam                                                       volevo

 

Viitor                                                       Futuro 

voi vrea                                                     vorrò

 

5) De-a lungul timpului, vocabularul limbii române s-a îmbogăţit cu numeroase cuvinte provenite din limba italiană: 

pizza, spaghetti, prosciutto, mozzarella, ragù, adagio, bariton, opera, solfegiu, mandolină

 

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.