IELTS este o testare internaţională care evaluează nivelul cunoștințelor de limba engleză. Evaluarea este împărțită în patru secțiuni: Ascultare, Citire, Scriere și Vorbire. Timpul total de examinare este de aproximativ trei ore.

Categorii IELTS

IELTS_logoExamenul IELTS este împărțit în două categorii: Academic și General. Cel Academic este potrivit pentru cei care au nevoie de o certificare internațională de limba engleză pentru a putea studia în străinătate, în timp ce IELTS General este potrivit pentru „publicul larg”.

Descrierea secțiunilor                  

Ascultare – Listening (30 minute)

În cadrul acestei secțiuni veți asculta patru înregistrări, atât monologuri cât și conversații, timp în care veți răspunde la o serie de întrebări. Întrebările testează abilitatea candidaților de a înțelege atât ideile principale, cât și informații detaliate, abilitatea de a înțelege opiniile și atitudinea vorbitorilor, abilitatea de a înțelege scopul conversației precum și abilitatea de a urmări modul în care sunt dezvoltate ideile prezentate. Înregistrările includ o varietate de accente ale unor vorbitori nativi.

Notă: Este foarte important să rețineți că înregistrarea nu va fi ascultată decât o singură dată! Deci trebuie să fiți foarte atenți atât la întrebările la care trebuie să răspundeți, cât și la ceea ce auziți.

Secțiunea de Ascultare este aceeași atât pentru testarea Generală, cât și pentru cea Academică.

Citire – Reading (60 minute)

Această secțiune cuprinde 40 de întrebări. Acestea sunt variate, pentru a testa o gamă largă de abilități de înțelegere a textului scris. Vi se va testa abilitatea de a înțelege detalii, idei prinicipale, precum și capacitatea de înțelegere a unei argumentații logice, de recunoaștere a opiniilor autorului, precum și a unor atitudini și viziuni.

Categoria Academic

Aceasta include trei texte de dimensiuni mai mari, care variază de la texte descriptive, axate pe informații factuale, la texte discursive și analitice. Textele sunt autentice și sunt luate din cărți, jurnale, reviste și ziare. Acestea au fost selecte pentru un public nespecializat dar sunt potrivite pentru oricine interesat să urmeze studii universitare de licență sau studii post-universitare.

Categoria General

Aceasta cuprinde extrase din cărți, reviste, ziare, anunțuri, reclame, ghiduri și regulamente. Aceste materiale sunt asemănătoare celor întâlnite zilnic într-un mediu în care se vorbește limba engleză.

Scriere – Writing (60 minute)

Categoria Academic

Această secțiune include două eseuri de 150, respectiv 250 de cuvinte. Subiectele sunt de interes general și sunt accesibile oricui este interesat să urmeze studii universitare de licență sau studii post-universitare.

Eseu 1

Vă este prezentat un grafic, un tabel sau o diagramă și vi se cere să rezumați, să descrieți sau să explicați informațiile prezentate în imagine. Va fi nevoie să explicați date, etape ale unor procese, precum și să descrieți un obiect sau un eveniment.

Eseu 2

Veți scrie un eseu pe o temă dată. În acest caz va trebui să expuneți un punct de vedere, să argumentați o opinie sau să analizați o anumită problemă.

Notă: Ambele eseuri trebuie scrise într-un stil formal.

Categoria General

Cele două eseuri includ subiecte de interes general.

Eseu 1

Vi se prezintă o situație și trebuie să scrieți o scrisoare pentru a cere informații în legătură cu aceasta sau pentru a o explica. În funcție de subiectul abordat, scrisoarea poate fi redactată într-un stil personal, semi-formal sau formal.

Eseu 2

Trebuie să scrieți un eseu ca răspuns la un anumit punct de vedere, argument sau problemă. Eseul poate fi un pic mai personal ca stil decât cel din cadrul categoriei Acadamic.

Vorbire  – Speaking (11 – 14 minute)

Această secțiune este menită să vă evalueze capacitatea de comunicare în limba engleză și durează între 11 și 14 minute. Toate discuțiile din cadrul acestei secțiuni sunt înregistrate. Această secțiune este identică pentru ambele categorii IELTS.

Partea 1

Veți răspunde la o serie de întrebări generale despre dumneavostră, precum familie, serviciu, studii și subiecte de interes.

Partea 2

Veți primi un cartonaș cu un anumit subiect. Aveți la dispoziție un minut pentru a vă pregăti, după care veți avea la dispoziție două minute pentru a vorbi despre respectivul subiect.

Partea 3

După expunerea de două minute, examinatorul vă va pune câteva întrebări suplimentare, legate de subiectul de la punctual 2, pentru a vă oferi ocazia de a discuta despre chestiuni mai abstracte.

Notă: Testarea discursului oral se face astfel încât nu veți putea da răspunsuri „gata pregătite”.

Autor: Laura Sîrbu

Laura Sîrbu este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Română – Engleză. Tot în cadrul Universităţii, ea a absolvit masteratul „Studii Americane”, organizat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Laura deţine autorizaţie de traducător pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge Proficiency Certificate.”