Hi! Today I would like to focus on a few words which will enrich your vocabulary and which you can use to avoid very. When you want to describe something as 20 words you can use in English to avoid „very” very… you can replace this word with another one, thus avoiding the annoying repetition. Below there is a list of frequently used words which you can easily learn.

 1. very old – ancient
 2. very strange – bizarre
 3. very worried – anxious
 4. very happy – jubilant
 5. very afraid – terrified
 6. very weak – feeble
 7. very ugly – hideous
 8. very serious – solemn
 9. very dry – parched
 10. very clean – spotless
 11. very valuable – precious
 12. very cold – freezing
 13. very angry – furious
 14. very neat – immaculate
 15. very eager – keen
 16. very hungry – famished
 17. very bad – awful
 18. very beautiful – exquisite
 19. very bright – dazzling
 20. very tasty – delicious

Here is a complex sentence in which we avoid using very:

The man was very worried because he lost his very valuable objects in a very strange accident; now he is very angry because he cannot find his diamond collection, which was very beautiful and very bright indeed.

The man was anxious because he lost his precious objects in a bizzare accident; now he is furious because he cannot find his diamond collection, which was exquisite and dazzling indeed.

Autor: Diana Dobrescu

Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Diana are experiență în predarea limbii engleze și a limbii române pentru străini. La cursuri, Diana are o abordare modernă și interactivă, prin care reusește să mențină interesul cursanților pe întregul parcurs al lecțiilor.