Uneori lumea afacerilor este văzută ca un câmp de luptă sau un teren minat, unde angajaţii pot cere întăriri, pot fi ei înşişi victime, pot fi bombardaţi sau câştiga teren.

În cele ce urmează, urmează să analizăm zece expresii des întâlnite în mediul de afaceri şi să le descifrăm înţelesul:

1) to gain ground on (somebody) înseamnă a câştiga teren şi e folosită atunci când suntem în avantaj faţă de competiţie. Exemplu: The sales figures have increased a lot this year. We are definitely gaining ground on our competiors.

agenda2) to give up without a fight este o expresie formată din verbul frazal give up (a renunţa) şi o construcţie nominală (without a fight), iar înţelesul este a nu te da bătut. În general se foloseşte în contexte negative (faliment, insolvenţă, tensiuni), având totuşi o conotaţie optimistă, întrucât persoana se gândeşte la o posibilă soluţie salvatoare. Exemplu:  I’ve heard the factory will be closing. We don’t want to give up without a fight so why don’t we set up a meeting to see what our options are?

3) to bombard (someone) with (something) (a bombarda) poate avea la prima vedere un sens „ameninţător”, ca de pildă în exemplul: The paparazzi bombarded the starlet with private questions, dar în contextul de business conotaţia poate fi pozitivă, denotând succes: Our advertising campaign has been a big success. We have been bombarded with requests.

4) to join forces este de asemenea o expresie recurentă în mediul de business, având şi un corespondent în limba română: a-şi uni forţele. Sensul este pozitiv, se denotă un efort colectiv pentru un scop comun. In order to expand in the Middle East, we joined forces with a company which has registered good results for over 20 years.

5) substantivul minefield (teren minat) este folosit atunci când trebuie să facem faţă unei situaţii dificile şi încâlcite din punct de vedere legislativ, juridic etc. Exemplu: Exporting to some countries is a minefield: corrupt customs officials, endless paperwork and red tape and slow communications.

6) to take a lot of flak este o expresie interesantă, întrucât flak înseamnă artilerie antiaeriană, şi se foloseşte atunci când o persoană este criticată pentru luarea unor decizii nepopulare sau controversate. Exemplu: Because we had to lay off 500 people, we have taken a lot of flack in the press.

7) to set sights on (something) se foloseşte atunci când ai o anumită ţintă pe care vrei să o atingi în decursul unei perioade determinate de timp. Exemplu: We have set our sights on a 10% increase in turnover this year.

8) keep one’s head down este o expresie folosită atunci când o persoană nu vrea să facă valuri, să creeze tensiuni sau animozităţi în cadrul organizaţiei. Exemplu: I think the boss is in a bad mood. Just get on with your work and keep your head down.

9) casualties (victime), substantiv folosit de obicei în legătură cu victimele unei tragedii, îşi are o întrebuinţare şi în limbajul business, însemnând o companie care, din cauza unor probleme financiare, este forţată să se retragă de pe piaţă. Exemplu: Small businesses are always the first casualties in a recession.

10) în cele din urmă, dacă vrei să-ţi întăreşti poziţia pe piaţă, va trebui să foloseşti expresia reinforce your market position. Exemplu: Our image is too old-fashioned. We need to modernise our product range in order to reinforce our market position.

Sper că aceste expresii vă vor prinde bine în cadrul organizaţiilor în care activaţi şi le veţi folosi cu succes când se va ivi contextul potrivit. :)

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.