Particulele în limba germană sunt o categorie de cuvinte, fie intraductibile, dar nu insesizabile, fie atașate verbelor formând cu acestea noi cuvinte și noi sensuri.

pozaParticulele intraductibile (die unübersetzbaren Partikeln) sunt inflexibile și nu au nicio funcție gramaticală. Ele pot fi înlăturate din propoziție fără să schimbe sensul acesteia. Totuși, ele sunt importante în limba germană pentru că transmit sau accentuează anumite stări sau emoții.

Exemple:

a) Ich mag weder Grammatik noch Rechtschreibung. Nu-mi place gramatica, nici scrierea corectă. (În acest caz, particulele sunt traductibile în limba română și sunt părți ale negației.)

Das ist schon Schade. Die Grammatik ist doch so spannend! Asta e păcat. Gramatica este interesantă! (Aici, particulele sunt intraductibile, ele accentuează punctul de vedere al vorbitorului.)

b) Ich finde Grammatik auch sehr spannend. Găsesc gramatica foarte interesantă. (Particula arată gradul superlativ al adjectivului.)

Das ist überhaupt keine Frage. Asta nu este o întrebare. (Particula în acest caz poate fi tradusă prin deloc, sau nu se traduce. Ea nu schimbă cu nimic sensul propoziției.)

Du etwa nicht. Tu nu? (Particula intraductibilă)

Doch, Doch! (Particula constituie o afirmație, iar repetarea ei accentuează opinia interlocutorului.)

Concluzie!

Particulele au îndeosebi valoare comunicativă. Cu ajutorul lor, vorbitorul accentuează în comunicare anumite emoții sau intenții.

test

Stabiliți pentru următoarele propoziții funcția particulelor.

1)    Da hast du halt Pech gehabt. ( ………….)

2)    Das ist ja wunderbar! (……………)

3)    Könntest du das vielleicht wiederholen? (………………)

Autor:

Autor: Adina Badea

Adina Badea este absolventă a Facultăţii de Litere, Departamentul de Limbă şi Literatură germană, specializarea Germană – Română, din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. În prezent, ea urmează cursurile masteratului “Istoria şi circulaţia ideilor filosofice” la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.