Întrucât este vară, m-am gândit să vă prezint anumite expresii în limba engleză care să vă binedispună și pe care, de ce nu, să le și folosiți când veți călători într-o țară străină.
barrel-of-monkeys-clipart-1

Însă trebuie să mă ajutați și voi pentru că expresiile sunt incomplete. Completaţi spațiile libere cu un cuvânt din coloana alăturată. :)

1. More fun than a …… of monkeys                   a. soul

2. Pull someone’s ……                                           b. oyster

3. Social ……                                                            c. oats

4. Paint the town ……                                            d. barrel

5. The life and …… of the party                            e. leg

6. Sow one’s wild ……                                             f. butterfly

7. The world is your ……                                         g. red

După ce ați completat expresiile de mai sus, potriviți-le în următoarele contexte. În anumite propoziții va trebui să schimbați forma anumitor cuvinte din expresii:

1. Stop ………… You know I hate practical jokes.

2. We went to a music festival at the end of August. It was …………

3. Tim will get married soon so, in order not to have any regrets, he needs to …………

4. He is so rich now he can afford whatever he wants. …………

5. Jonah is such a ………… He is always the life and soul of the party, rubbing shoulders with everyone.

6. Jane graduated from university so all she wants to do is …………

7. Sarah has always been ………… She socializes, dances, laugh, sings so her parties are always a success.

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.