A_BEST (https://www.abest.ro/), unul dintre cele mai mari centre independente de învăţare a limbilor străine din România, organizează pe 29 martie 2018 cea de-a treia ediţie a conferinței „Ascensiunea în mediul de business prin limba germană”. La evenimentul care va avea loc la Hotelul Cişmigiu din Bucureşti vor participa doi reprezentanţi din top managementul companiei Unicredit Business Integrated Solutions Austria GMBH Viena – Sucursala Bucureşti. Este vorba despre: Bogdan Barbu – Head of Centralized Branch Operations Romania şi Simona Ivanof – HR Business Partner HR Department Governance Romania. Cu această ocazie, cei doi invitaţi vor vorbi despre „Limba germană pentru un management de succes.”

Invitatie conferinta 29 martieEvenimentul este dedicat atât profesioniştilor de resurse umane, cât şi managerilor din companii şi persoanelor din mediul academic, dornice să participe la o dezbatere interactivă despre importanţa limbii germane în mediul de afaceri din România şi despre particularităţile în ceea ce priveşte studiul acestei limbi străine.

 „Ascensiunea în mediul de business prin limba germană”, ediţia a III-a, va avea loc pe 29 martie 2018, între orele 17.00 – 19.30, la Hotelul Cişmigiu din Bucureşti (B-dul Regina Elisabeta nr. 38), iar participanţii la întâlnire vor afla de la reprezentanţii companiei Unicredit Business Integrated Solutions informaţii cu privire la organizarea şi integrarea angajaţilor în programe de training de limba germană.

În prezent, cei care stăpânesc una dintre limbile străine cheie în mediul de afaceri internaţional evită cu ușurință bariere lingvistice şi culturale semnificative. În România, la momentul actual, cele mai căutate limbi străine, dar şi cel mai bine plătite pe piaţa muncii, sunt limbile nordice precum olandeză, suedeză, norvegiană sau daneză, însă în ultimii ani se poate observa cu ușurință că limba germană a început să câştige teren, având în vedere că Germania este unul dintre principalii parteneri comerciali ai României”, a declarat Aura Icodin, Directorul General al Centrului de Limbi Străine A_BEST.

La ediţiile anterioare ale evenimentului „Ascensiunea în mediul de business prin limba germană” au participat în calitate de speakeri: Magda Sandu, HR Manager PORSCHE Finance Group România, la prima ediţie, respectiv Diana Burhală, Learning & Knowledge Leader IBM România, la cea de-a doua ediţie a evenimentului.

„Ascensiunea în mediul de business prin limba germană” este un eveniment interactiv, care pe parcursul ediţiilor organizate până în prezent a reuşit să creeze un context excelent de abordare a unor tematici de interes, precum importanţa investiţiilor în programe de training şi cursuri de limba germană, adaptate nevoilor concrete de învăţare ale cursanţilor, în conformitate cu specificul mediului de afaceri din România.

Accesul la eveniment se face exclusiv pe baza invitaţiei, în limita locurilor disponibile, şi nu presupune nicio taxă de participare.

Parteneri media: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Comunicatedepresa.ro

Parteneri eveniment: BPI Group, Outsourcing Portal, Outsourcing Advisors, Open4Business, A_BEST Business Lounge, Fundaţia Inocenţi, Best Corporate Labour Group, Top Movers Romania

Parteneri academici: Liga Studenţilor Români din Străinătate, Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Despre Centrul de Limbi Străine A_BEST

A_BEST a fost înfiinţat în 2008 şi este unul dintre cele mai mari centre independente de învăţare a limbilor străine din România. A_BEST oferă servicii lingvistice complete, la standarde internaţionale: cursuri de limbi străine – limbaj general/ de afaceri/ specializat, open/ corporate; cursuri de limba română pentru expaţi;  testări LCCI; cursuri autorizate ANC; testări ECL; pre-testări Cambridge; traduceri; interpretariat; audit lingvistic; ghidaj turistic în limbi de circulație internaţională; sejururi lingvistice. Pentru detalii, vă invităm pe https://abest.ro/.

Înscrieri: 0762 274 914/ office@abest.ro

________________________________________________________________________________________________________________

Konferenz nach A_BEST Art: „Der Aufstieg im Geschäftsumfeld mit Hilfe der deutschen Sprache, dritte Ausgabe”

A_BEST (https://www.abest.ro/), einer der größten eigenständigen Sprachzentren aus Rumänien, organisiert am 29. März 2018 die dritte Ausgabe der Konferenz „Der Aufstieg im Geschäftsumfeld mit Hilfe der deutschen Sprache, dritte Ausgabe”. Bei diesem Event, der in der Hotel Cişmigiu aus Bukarest stattfinden wird, werden zwei Representanten  aus dem Top des Managements von der Firma Unicredit Business Integrated Solutions Austria GMBH Viena – Bukarestfiliale teilnehmen. Es ist die Rede von: Bogdan Barbu – Head of Centralized Branch Operations Romania und Simona Ivanof – HR Business Partner HR Department Governance Romania. Mit dieser Gelegenheit sprechen die zwei Gäste über: „die deutsche Sprache für ein Erfolgsmanagement”.

Das Event ist sowohl für Spezialisten aus dem Humanressourcen Bereich bestimmt, wie auch für Unternehmensmanager und Personen aus dem akademischen Bereich, die an einer aktiven Debatte über die Bedeutung der deutschen Sprache im rumänischen Geschäftsumfeld teilnehmen möchten und die Besonderheiten die man beim Lernen dieser Sprache antrifft.

„Der Aufstieg im Geschäftsumfeld mit Hilfe der deutschen Sprache, dritte Ausgabe”, wird in der Hotel Cişmigiu Bukarest (Bd. Regina Elisabeta 38) stattfinden, die Teilnehmer werden von den Vertretern der Firma Unicredit Business Integrated Solutions mit Informationen in Bezug auf der Integration der Angestellten in Deutschkursen bekommen.

“Diejenigen, die heutzutage eine der Schlüsselsprachen aus dem Geschäftsumfeld sprechen, umgehen mit Leichtigkeit die bedeutenden kulturellen und sprachlichen Stolpersteine. In Rumänien sind zurzeit die nordischen Sprachen wie z.B. dänisch, norwegisch oder niederländisch gesucht, aber man merkt in letzter Zeit sehr leicht, dass die deutsche Sprache an Boden gewinnt, besoders wenn man bedenkt, dass Deutschland einer der wichtigsten wirtschaftlichen Partner Rumäniens ist, sagt Aura Icodin, Generaldirektorin von A_BEST.

Bei der ersten Ausgabe des Events „Der Aufstieg im Geschäftsumfeld mit Hilfe der deutschen Sprache” wurde die Sprecherin Magda Sandu, HR Manager PORSCHE Finance Group Rumänien  und bei der Zweiten wurde die Sprecherin Diana Burhală, Learning & Knowledge Leader IBM Rumänien eigeladen.

„Der Aufstieg im Geschäftsumfeld mit Hilfe der deutschen Sprache” ist ein interaktives Event, das im Laufe der Zeit einen exzellenten Kontext der verschiedenen Angehensweisen verschiedener Interessensthemen kreieren konnte, wie zum Beispiel die Wichtigkeit der Investitionen in Programme von Deutschkursen, die den genauen Bedarf der Kursteilnehmer berücksichtigen und die in Übereinstimmung mit dem rumänischen Geschäftsumfeld sind.

Den Zugang zum Event erhält man durch den Einladungen, gemäß der zur Verfügung stehenden Plätze, und er ist kostenlos.

Medienpartner: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Comunicatedepresa.ro

Eventpartner: BPI Group, Outsourcing Portal, Outsourcing Advisors, Open4Business, A_BEST Business Lounge, Fundaţia Inocenţi, Best Corporate Labour Group, Top Movers Romania

Akademische Partner: Liga Studenţilor Români din Străinătate, Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Informationen über das Sprachzentrum A_BEST

A_BEST wurde 2008 gegründet und ist einer der größten unabhängigen Sprachschulen in Rumänien. A_BEST bietet komplette Sprachdienste an und das zu internationalen Standards: Fremdsprachkurse (Alltags-, Geschäfts- oder Fachsprache, offen oder Unternehmen); Rumänischkurse für Auswanderer; LCCI Prüfungen; autorisierte ANC Kurse; ECL Prüfungen;  Cambridge Vorabtests; Übersetzungen; Dolmetschen; Sprachrevisionen; Reiseführungen durch die wichtigsten internationalen Sprachen; Sprachreisen. Für mehrere Informationen können Sie unsere Webseite https://abest.ro/ besuchen.

Einschreibungen: 0762 274 914/ office@abest.ro

________________________________________________________________________________________________________________

A_BEST Conference: „Ascending to the Business Environment by means of German „, 3rd edition

A_BEST (https://www.abest.ro/), one of the largest independent foreign language centers in Romania, is organizing on March 29, 2018, the third edition of the conference „Ascending to the Business Environment by means of German”.

At the event to be held at Hotel Cişmigiu in Bucharest, two representatives of the top management of Unicredit Business Integrated Solutions Austria GMBH Vienna – Bucharest Branch will participate. They are: Bogdan Barbu – Head of Centralized Branch Operations Romania and Simona Ivanof – HR Business Partner HR Department Governance Romania. On this occasion, the two guests will talk about „the importance of the German Language for Successful Management.”

The event is dedicated not only to human resource professionals, but also to business executives and academics wishing to participate in an interactive debate on the importance of German in the Romanian business environment and on the peculiarities of the study of this foreign language.

„Ascending to the Business Environment by means of German”, 3rd edition, will be held on March 29, 2018, from 17.00 to 19.30, at Hotel Cişmigiu, Bucharest (38, Bd. Regina Elisabeta) and the meeting participants will learn from the representatives of Unicredit Business Integrated Solutions about the organization and integration of employees in German language training programs.

„Nowadays, those who master one of the key foreign languages in the international business environment are easily avoiding significant linguistic and cultural barriers. In Romania, at the moment, the most sought after languages, but also the best paid on the labor market, are the Nordic languages, such as Dutch, Swedish, Norwegian or Danish, but in recent years it can easily be noticed that German has begun gaining ground, given that Germany is one of Romania’s main trading partners.”, said Aura Icodin, General Director of the A_BEST Foreign Language Center.

The previous editions of the „Ascending to the Business Environment by means of German” event had as speakers: Magda Sandu, HR Manager of PORSCHE Finance Group Romania for its first edition, and Diana Burhala, Learning & Development Leader at IBM Romania, for the the second edition of the event.

„Ascending to the Business Environment by means of German” is an interactive event that has managed to create an excellent oportunity for approaching topics of interest during the editions organized so far, such as the importance of investing in training programs and German courses adapted to the specific learning needs of learners, correlated with the specific needs of the Romanian business environment.

Access to the event is based solely on the invitation, within the limits of the available seats, and does not imply any participation fees.

Media partners: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Comunicatedepresa.ro

Event Partners: BPI Group, Outsourcing Portal, Outsourcing Advisors, Open4Business, A_BEST Business Lounge, Inocenti Foundation, Best Corporate Labor Group, Top Movers Romania

Academic Partners: The League of Romanian Students Abroad, Students‘ Association from the Faculty of Foreign Languages and Literatures

About the A_BEST Foreign Language Center

A_BEST was established in 2008 and is one of the largest independent language learning centers in Romania. A_BEST offers full language services at international standards: language courses – general / business / specialized, open / corporate language; Romanian language courses for expatriates; LCCI testing; ANC authorized courses; ECL tests; pre-Cambridge testing; translations; interpretation; linguistic audit; tourist guides in international languages; linguistic stays. For more details, please visit https://abest.ro/.

Registration: 0762 274 914 / office@abest.ro