Echipa Centrului de Limbi Străine A_BEST, în parteneriat cu British Council România, a organizat în data de 27 noiembrie 2014 seminarul „Preparing Students 4_Seminar_CAE_27.11.2014for CAE”, la sediul său din Piaţa Romană. La workshop-ul care a avut loc sub îndrumarea Monicăi Ralea, speaker şi examinator la proba orală a examenelor Cambridge, au participat profesori de limba engleză de la liceele şi colegiile naţionale din Bucureşti, care pregătesc elevi pentru examenele Cambridge in Advanced English (CAE).

Pe parcursul celor patru ore, în care a avut loc seminarul „Preparing Students for CAE”, profesorii de limba engleză s-au implicat activ într-o serie de activităţi didactice, sub îndrumarea reprezentantului British Council. Monica Ralea a prezentat principiile care stau la baza predării şi evaluării examenului CAE. De asemenea, ea a realizat o descriere amanunţită a testării CAE (structură, număr de itemi, tipuri de itemi, durată, barem de corectare) şi a făcut recomandări pentru fiecare probă a testării respective, oferind exemple practice. Totodată, coordonatorul seminarului a dezbătut cu participanţii la 2_Seminar_CAE_27.11.2014workshop modalităţile de folosire a materialelor existente în pregătirea elevilor pentru examenul CAE.

Centrul de Limbi Străine A_BEST se implică periodic în organizarea de seminarii şi workshop-uri de perfecţionare pentru trainerii săi şi pentru profesorii de limba engleză din liceele şi colegiile naţionale din Bucureşti, pentru a contribui la dezvoltarea profesională a acestora.

Certificatul CAE, recunoscut de peste 4000 de instituţii

Peste 4000 de instituţii educaţionale, departamente guvernamentale şi de business recunosc certificatul CAE ca fiind o dovadă a cunoştinţelor avansate de limba engleză. Certificatul CAE poate fi utilizat cu succes pentru a aplica la universităţile de top din Marea Britanie, alte ţări europene şi Australia. Pregătirea pentru obţinerea certificatului CAE este utilă pentru dobândirea competenţelor necesare oricărei persoane care doreşte să studieze sau să lucreze într-o ţară vorbitoare de limba engleză.

Cursuri de pregătire CAE, cu echipa A_BEST

Persoanele interesate să obţină punctaje cât mai mari la testările CAE se pot înscrie la cursurile de pregătire pe care echipa A_BEST le organizează. Simulările de la şedinţele de pregătire au o structură asemănătoare cu cele care se folosesc la examenele propriu-zise.

Trainerii A_BEST pun la dispoziţia cursanţilor modele de teste de pregătire pentru cele patru competenţe. Materialele utilizate de echipa A_BEST cuprind recomandări pentru fiecare probă a examenului CAE, cu exemple şi aplicaţii practice.

Trainerii A_BEST au o excelentă pregătire academică şi experienţă relevantă în predarea limbilor străine pentru elevi şi adulţi.