Езикови курсове по интернет A_BEST: свържете се от цял свят с корпоративната среда в Румъния и България чрез стратегическото партньорство със Sta.RPerformining

След 13-годишно присъствие на този пазар, A_BEST , един от най-големите независими центрове за езиково обучение в Румъния, обявява скорошното си партньорство с компанията за обучение и консултантски услуги Sta.RPerformining, чрез което ще разшири корпоративните си езикови курсове на българския пазар. По този начин екипът от преподаватели на A_BEST ще улесни свързването на различни корпоративни среди чрез качествени услуги за дистанционно езиково обучение, предназначени за компании, които работят на чужди пазари и за които ефективната и бърза комуникация с бизнес партньорите е от жизненоважно значение.

Езиковите курсове на A_BEST на живо в интернет се организират с помощта на платформите Zoom или Microsoft Teams – интерактивни и ефективни инструменти за комуникация, чието предимство е, че са достъпни от цял свят.

“Без значение къде се намираме, общуването с бизнес партньорите може да ни сближи, особено когато говорим… на един и същи език. Развиването на нови умения, като например изучаването на чужд език, е възможност, от която компаниите могат да се възползват дори в тези по-сложни времена, като проучат ресурсите, предлагани от виртуалната среда. Всъщност онлайн курсовете не са нещо ново, те са алтернатива на традиционния подход в класната стая, като предимството им се състои в това, че обучаемите имат достъп до тях, независимо къде се намират, в съответствие с гъвкав график. Насърчаваме компаниите в Румъния, но също и в други държави от ЕС, да продължат да улесняват достъпа на своите служители до програми за езиково обучение, а през този период предлагаме и атрактивни отстъпки за организациите, които искат да направят бюджетите си за обучение по-ефективни”

Аура Икодин, главен изпълнителен директор и основател на Центъра за чужди езици A_BEST

Преподавателите на A_BEST поддържат висока степен на интерактивност в своите учебни дейности, като функциите на онлайн платформите спомагат за това от гледна точка на преподаването чрез възможността за споделяне на екрана, използване на виртуална бяла дъска, създаване на анкети на живо и др.

“Иновативната концепция за интегриране на специфични бизнес решения, която Sta.RPerformining предлага, се оформи в резултат на синергията в рамките на много голяма група независими експерти, натрупали практически опит, работейки в различни индустрии, организации и позиции. Сътрудничеството с Центъра за чужди езици на A_BEST дойде естествено в новия контекст на ускорена дигитализация на процеса на обучение и развитие в мултинационалните компании.
С това ново стратегическо партньорство Sta.RPerformining цели да увеличи портфолиото си от услуги, предназначени за българския пазар, който успешно обслужва от дълго време.”

Раду Стенеску, управляващ партньор на Sta.RPerformining

Какви са предимствата на онлайн езиковите курсове на A_BEST за фирмите?

  • Допринасят за развитието на езиковите умения на служителите и за продължаването на тяхната работа чрез езикови курсове/програми за езиково обучение;

  • Като свързва екипите, работещи в различни градове в Румъния или други страни от ЕС, и улеснявайки достъпа им до курсове, A_BEST организира корпоративни курсове в Букурещ и други градове;

  • Поддържа взаимодействието между участниците в курса, за да се подобри връзката между екипите от служители и чувството за принадлежност към група;

  • Свързва служителите на компанията с екип от професионални обучители, които са постоянно свързани с пулса на променящия се свят;

  • Дава възможност на служителите да „преместят” класната стая в достъпно за тях пространство, където и да се намират, и да участват в интерактивни сесии за езиково обучение, които дори онлайн запазват същия стандарт на качество и поддържат атмосферата на живо в класната стая;

  • Получавате учебни материали и онлайн отчети от екипа на A_BEST, за да отговорите на 100% на специфичните езикови нужди на обучаващите се;

  • Имате достъп до строга система за организация на курсовете и удобни за ползване платформи за оценяване на обучаемите.

В отношенията си с клиентите представителите на Чуждоезиковия център A_BEST винаги се стремят да им предоставят пакети от езикови услуги, разработени така, че да използват максимално наличните бюджети в тези сегменти, като по този начин спомагат за оптимизиране на разходите. Предлагаме и консултации по стратегията за управление на езика, която представлява пакет от мерки и техники, използвани от различни компании за избягване на езикови и културни бариери на нови или разширяващи се чуждестранни пазари.

За A_BEST Център за чужди езици

A_BEST – надежден доставчик на корпоративни езикови курсове за голям брой многонационални компании
A_BEST е създаден през 2008 г. и е един от най-големите независими центрове за езиково обучение в Букурещ, Румъния. A_BEST предлага цялостни езикови услуги на международно ниво: езикови курсове – общи/делови/специализирани, отворени/корпоративни; езикови курсове за чужденци; езикови курсове за деца; международно признати тестове; преводи; езиков одит; академични събития.
Екипът на A_BEST организира езикови курсове и курсове по румънски език за чужденци, а портфолиото ни от клиенти включва над 250 многонационални компании в областта на ИТ, телекомуникациите, банковото дело, застраховането, фармацевтиката, бързооборотните стоки, транспорта и логистиката. Портфолиото на A_BEST се състои от 10 езика и притежаваме една национална и три международни акредитации. A_BEST е и първата местна компания, която получи сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 след одит, проведен от TÜV SÜD Management Service GmbH, немска сертифицираща организация.
За повече информация посетете http://abest.ro/ .

За Sta.RPerformining

Starperformining – надежден партньор в съвременния бизнес свят, който лесно намира най-подходящата комбинация от управленски решения за многонационални компании
Консултантите на Sta.RPerformining са създали множество бизнес решения в продължение на повече от 20 години практика, през които непрекъснато са се фокусирали върху постигането на осезаеми резултати и непрекъсната оценка, както по отношение на непосредственото въздействие, така и на дългосрочните резултати.
За да предизвикат точно необходимата промяна, те настройват решенията спрямо специфичните проблеми и предизвикателства на всяка организация.

Услугите на Sta.RPerformining обхващат области като организационна диагностика, бизнес стратегия, организационна оптимизация, развитие на компетенциите, а основните инструменти, използвани от специалистите на Sta.RPerformining, са: „360-градусова” оценка, Център за оценка, психологически тест FIRO-B, MBTI – оценка на поведението, MEIRC – оценка на професиите, HAX – стратегическо управление, Play To Win – определяне на стратегии, CANVAS – стратегически подход.

За повече информация посетете https://starperformining.mykajabi.com/ .