1. Informaţii despre site

Vă mulţumim pentru accesarea site-ului www.abest.ro

Pentru utilizarea site-ului Abest.ro este necesară citirea şi acceptarea acestor termeni şi condiţii in totalitate.

Toate drepturile site-ului Abest.ro aparţin SC A_BEST Interactiv SRL, cu sediul în Str. G-ral Ernest Broşteanu nr. 15, corp A, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numarul J40/19154/2008, C.I.F. RO 24731873, înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16332/2010, denumită în continuare Societatea.

Adresa punct de lucru: Str. G-ral Ernest Broşteanu nr. 15, corp A, camera 8, sector 1, Bucureşti

Tel: (+40) 762 274 914

Email: [office@abest.ro]

  1. Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Prin utilizarea site-ului Abest.ro aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină. Accesul şi utilizarea site-ului Abest.ro sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor aplicabile. Vizitând şi utilizând site-ul Abest.ro, acceptaţi automat termenii şi condiţiile de mai jos.

Site-ul Abest.ro poate conţine link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea acestui website.

  1. Acces şi folosire site Abest.ro

Prin termenul „utilizator” se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Accesul pe site-ul Abest.ro se face gratuit. Scopul site-ului este să îi informeze şi să îi ajute pe utilizatori să găsească cât mai uşor, structurat şi rapid informaţiile necesare. De asemenea, site-ul Abest.ro oferă utilizatorilor, prin intermediul informaţiilor de contact afişate public, posibilitatea de a se înscrie la cursurile furnizate de SC A_BEST Interactiv SRL. Totodată, prin intermediul câmpului de căutare, din partea de sus a fiecărei pagini, se pot afla uşor şi rapid informaţii despre cursurile şi evenimentele organizate de SC A_BEST Interactiv SRL.

În calitate de utilizator, sunteţi de acord să nu folosiţi nici un program, aplicaţie sau orice alt mijloc de accesare automată a website-ului, în vederea spamming-ului, furtului de date, modificării sau alterării website-ului. Sunteţi singurul răspunzător pentru activitatea desfăşurată pe acest website.

  1. Drepturi de autor, marca şi proprietate intelectuală

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt proprietatea Societăţii şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. Conţinutul website-ului vă este oferit gratuit, cu scop informaţional. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Societăţii. Sunteţi de acord să nu folosiţi, copiaţi, distribuiţi conţinutul acestui website în scop comercial. Abest.ro îşi rezervă toate drepturile pentru conţinutul acestui website.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul Abest.ro încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email la office@abest.ro cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor Societăţii să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale conform Legii 365/2002 privind comerţul electronic.

  1. Schimbări ale site-ului

Societatea işi rezerva dreptul de a modifica termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului Abest.ro fără notificare prealabilă, orice modificare producând efecte începând cu momentul postării pe site. Accesand legătura “termeni şi condiţii” puteţi lua cunoştinţă de cea mai recentă versiune a acestora.

  1. Protejarea informaţiilor colectate

Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor colectate de la dvs. sunt de o importanţă vitală pentru noi. Abest.ro nu oferă informaţia colectată unor terţi fără consimţământul dvs. expres şi prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noştri, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

  1. Politica de confidenţialitate

SC A_BEST Interactiv SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin intermediul formularelor online, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată  şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date SC A_BEST Interactiv SRL şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de catre SC A_BEST Interactiv SRL. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnata la office@abest.ro sau prin poştă pe adresa societăţii noastre: SC A_BEST Interactiv SRL, Str. Căluşari nr. 2, bl. 43, ap. 14, sector 3, Bucureşti.

  1. Legea guvernantă

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa unui arbitru, iar în condiţiile în care părţile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenţa va reveni instanţelor româneşti de la sediul Abest.ro.