Salut! Astăzi vă voi prezenta câteva verbe în limba engleză al căror sens ne induce de multe ori în eroare, deoarece ele sunt asemănătoare chiar și atunci când le traducem în limba română.

Verbe in engleza cu inteles asemanator

MAKE vs. DO

Folosim make atunci când are sensul de a crea, în general.

 • My dad makes furniture.
 • His toys make a lot of noise.
 • I made a presentation about marketing strategies.
 • My mom is making pasta for lunch.

Folosim do pentru acțiuni generice, pentru job-uri și activități.

 • I need to do my homework.
 • Did you do the housechores?
 • I did great in the interview!
 • He never does his tickets.

REFUSE vs. DENY  

Refuse = to decline to accept/give, unwillingness

 • I refuse to argue with you!

Deny = untruth, disagreement, reject, contradict

 • Some people deny that climate change is real.

SAY vs. TELL

Ambele verbe înseamnă a spune, însă tell este folosit mai mult pentru a informa sau a instrui.

 • I did not know what to say.
 • Tell your brother to make his bed.

STAY vs. REMAIN

În majoritatea cazurilor, aceste două verbe sunt substituibile. Cu toate acestea, ambele cuvinte au căpătat un sens unic idiomatic:

 • Do not stay out late! = departe de casa

The team lost but the fans remained loyal. = a continua în ciuda unei întâmplări

Autor: Diana Dobrescu

Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Diana are experiență în predarea limbii engleze și a limbii române pentru străini. La cursuri, Diana are o abordare modernă și interactivă, prin care reusește să mențină interesul cursanților pe întregul parcurs al lecțiilor.