Salut! Astăzi vom continua discuția despre prefixele negative din limba engleză și ne vom concentra pe non-, in/im-, il/ir-. Aceste prefixe pot părea Secretele prefixului negativ in englezapretențioase deoarece există multe excepții în formarea cuvintelor.

  1. Prefixul non- nu se adaugă multor cuvinte. De asemenea, acesta poate fi uneori însoțit de cratimă. Pentru a şti cu siguranţă dacă prefixul este însoţit  de cratimă trebuie să consultaţi un dicționar. Și aici poate interveni o diferență între dicționarele americane și cele britanice, în funcție de ortografia fiecărei limbi.

Nonpayment

Non-refundable

  1. De regulă folosim im- pentru cuvintele care încep cu b, m, sau p: imbalanced, immaterial, impossible.

*Dar: unpack, unpick, unpaid, unmarked, unmarried…

Im/in- nu alcătuiesc doar forma negativă a unui cuvânt. De exemplu, migrate (=move) – immigrate (=move into).

  1. De regulă folosim il/ir- pentru cuvintele care incep cu l sau r: illogical, irrelevant.

*Dar: unlearn, unless, unreal, unrated…

Ceea ce ne face să ne întrebăm: cum știm exact ce prefix să folosim? Mulți vorbitori nativi vorbesc despre „feeling” – trebuie să simțim care variantă este corectă și care nu. Acest lucru este important mai ales în scris. Cum ajungem să avem acest feeling? Citind. Numai prin acest exercițiu vom vedea că autorii folosesc, de exemplu, imbalanced si nu disbalanced. Recomandarea mea sunt romanele scrise în limba engleză, mai ales că acestea trec prin mai multe filtre critice înainte de a fi publicate. O altă alternativă este dicționarul, o sursă mereu sigură atunci când ne aflăm în dubiu.

Autor: Diana Dobrescu

Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Diana are experiență în predarea limbii engleze și a limbii române pentru străini. La cursuri, Diana are o abordare modernă și interactivă, prin care reusește să mențină interesul cursanților pe întregul parcurs al lecțiilor.