Echipa de traineri/traducători A_BEST

Trainerii A_BEST

Trainerii A_BEST se remarcă prin excelenta pregătire academică şi prin dinamism. Toţi sunt absolvenţi ai facultăţilor de profil şi au experienţă în predarea limbilor străine în cadrul companiilor. Majoritatea au studii aprofundate în domeniu (programe de masterat, de doctorat, cursuri de perfecţionare), făcând parte inclusiv din mediul universitar.

METODA DE PREDARE UTILIZATĂ: CLT (Communicative Language Teaching) 

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc. Materialele folosite sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de facilitator al activităţilor de învăţare.

Vă prezentăm mai jos câțiva dintre colegii noștri.

Alexandru Macovescu

Senior Language Trainer – Limba engleză și limba italiană

Alexandru Macovescu este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Italiană, și al masteratului Traducerea Textului Literar Contemporan, în cadrul Universităţii Bucureşti.

Totodată, Alexandru deţine atestatul lingvistic Cambridge Advanced, autorizaţia de traducător pentru limbile engleză şi italiană, este formator acreditat ANC și examinator la proba orală pentru LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) English for Business.

Alexandru are o fire comunicativă, flexibilă, şi are o personalitate plăcută, astfel încât el reuşeşte să faciliteze o comunicare eficientă trainer-cursant. Are experienţă atât în predarea limbii engleze și italiene, cât şi în efectuarea de traduceri (traduceri literare pentru edituri, reviste şi publicaţii online). În cadrul cursurilor, Alexandru foloseşte o metodă de predare modernă, participativă, menţinând interesul viu al cursanţilor pe întregul parcurs al lecţiilor. Datorită experienței sale de peste 10 ani în predare în mediul corporate, Alexandru reușește să se adapteze cerințelor diferite ale cursanților, personalizând materialele de curs în funcție de profilul firmei și nevoilor punctuale ale participanților la curs.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Alexandru predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt, cursuri de limba italiană, limbaj general/business și cursuri de limba română pentru străini, adaptând cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Miruna Pință

Senior Language Trainer – Limba engleză

Miruna Pinţă este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Spaniolă, din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa.

Totodată, Miruna a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan, în cadrul Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti.

Miruna este pasionată de predare şi crede că cea mai bună metodă de a te dezvolta în acest domeniu este învâţându-i pe ceilalţi. Miruna are o experienţă de predare de peste 8 ani, iar de-a lungul carierei sale a susţinut numeroase cursuri de limba engleză, în special pentru angajaţii companiilor multinaţionale din Bucureşti. Miruna este în permanenţă preocupată de progresul cursanţilor ei, pe care îl măsoară atât prin personalizarea materialelor didactice, cât şi prin feedback şi interacţiune constantă obţinute din partea participanţilor la cursuri.

Miruna se remarcă prin competenţe pedagogice excelente, pe parcursul şedinţelor de curs ea reuşind să menţină un echilibru între cele 4 competenţe lingvistice: ascultare, vorbire, citire şi scriere. Se adaptează uşor în diferite medii de lucru, datorită faptului că este o persoană energică, prietenoasă, cu o atitudine pozitivă. Miruna este o persoană flexibilă, creativă, iar versatilitatea didactică o ajută să stabilească o conexiune foarte bună cu toţi participanţii la cursuri.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Miruna predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Ana Maria Lupașcu

Senior Language Trainer – Limba franceză

Ana-Maria Lupaşcu este absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Limba şi Literatura Franceză – Limba şi Literatura Română, din cadrul Universităţii din Bucureşti. În cadrul aceleiaşi universităţi, ea a absolvit un masterat specializat în Studii Literare. De asemenea, Ana-Maria a obţinut o bursă Erasmus, cu ajutorul căreia a urmat un masterat specializat în Studii Literare, în cadrul Universităţii Lille din Franţa. Ana-Maria a urmat Cursurile de certificare pentru profesia didactică – Nivel I şi II, la Departamentul de Formare a Profesorilor, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea din Bucureşti.

Ana-Maria deţine atestatul DEFI eliberat de către universitatea Lille din Franţa. De asemenea, ea are şi un certificat Cambridge English.

Ana-Maria Lupaşcu  este o persoană creativă, comunicativă şi foarte bine organizată. La cursuri, Ana-Maria foloseşte o metodă de predare modernă, participativă, menţinând interesul cursanţilor pe tot parcursul lecţiilor. Are experienţă în predarea limbii franceze în special angajaţilor din cadrul companiilor multinaţionale din Bucureşti. Deoarece este o persoană cu o fire plăcută, ea reuşeşte să stabilească o conexiune foarte bună cu toţi participanţii la cursuri.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Ana-Maria Lupaşcu predă cursuri de limba franceză, limbaj general/ business/ mixt, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Traducătorii A_BEST

Echipa noastră de traducători este experimentată, profesionistă, capabilă să găsească soluţii la cele mai dificile situaţii lingvistice şi să transpună cât mai fidel în limba ţintă textul tradus, ţinând cont de contextul cultural diferit.

Fiind riguros selectaţi în funcţie de criteriile de competenţă, traducătorii şi interpreţii Centrului de Limbi Străine A_BEST sunt autorizați de Ministerul Justiţiei şi specializaţi pe diverse domenii de activitate (economic, tehnic, juridic, medical, farmaceutic, financiar, IT, construcţii, asigurări, marketing etc). Prin intermediul acestora, se oferă servicii profesionale de traducere, putându-se asigura suport lingvistic de încredere pentru companiile multinaţionale, la un înalt standard de calitate.