POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

A SC A_BEST INTERACTIV SRL (“CENTRUL DE LIMBI STRĂINE A_BEST”)

I. PREAMBUL

SC A_BEST INTERACTIV SRL este operator de date cu caracter personal, înscris sub nr. 16332/ 2010, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Pentru furnizarea serviciilor sale, în temeiul executării obligațiilor contractuale, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale în materie fiscală, SC A_BEST INTERACTIV SRL prelucrează anumite date cu caracter personal.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării acestora.

Din 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele dumneavostră personale, dorim să vă informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispuneți conform GDPR (“General Data Protection Regulation”).

II. CINE SUNTEM?

Operatorul de date cu caracter personal este SC A_BEST INTERACTIV SRL, cu sediul social în Str. Progresului nr. 53, bl. 5, ap 30, Sector 5, București. Societatea este reprezentată legal de dna. Aura Valentina Icodin, Administrator Unic.

III. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum: numele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, adresa IP a computerului dumneavoastră, precum și modulele cookie.

IV. CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

V. PRINCIPIILE SC A_BEST INTERACTIV SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SC A_BEST INTERACTIV SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. corecte și actualizate;
 5. păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

VI. CE INCLUDE PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A SC A_BEST INTERACTIV SRL?

Prezenta politică de confidențialitate include aspecte legate de:

A. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI PROCESĂM;

B. SCOPURILE ȘI TEMEIUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL;

C. PERIOADA STOCĂRII DATELOR;

D. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE ȘI MODUL ÎN CARE LE PUTEȚI EXERCITA;

E. CUI ÎI PUTEM DEZVĂLUI DATELE CU CARATER PERSONAL (DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI).

A. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI PROCESĂM

Datele dvs. cu caracter personal care pot fi prelucrate sunt următoarele, de la caz la caz: nume, prenume, adresa de email, profesia, funcția, număr de telefon fix/ mobil, nr. fax. În cazul necesității facturării persoanelor fizice, se va prelucra si Codul Numeric Personal și adresa de domiciliu, în vederea emiterii facturii fiscale.

B. SCOPURILE ȘI TEMEIUL PENTRU CARE COLECTĂM  ȘI PRELUCRĂM  DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL

Scopurile prelucrării sunt:

 1. Furnizarea serviciilor oferite de SC A_BEST INTERACTIV

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre, în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu dumneavoastră.

 1. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavostră în legătură cu activitățile desfășurate de către SC A_BEST INTRERACTIV SRL și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazăm în acest caz și pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.

 1. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Astfel, solicităm o serie de date personale în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

 1. Trimiterea de newslettere și emailuri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere de specialitate despre serviciile noastre, precum și despre evenimentele, concursurile și/sau tombolele organizate de noi. Trimiterea acestor informații în deplină conformitate cu noile reglementări poate fi făcută dacă v-ați abonat și v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Prin abonarea la newsletter vă exprimaţi acordul ca informaţiile furnizate de dumneavoastră să fie transferate către platforma Mailchimp pentru procesare în conformitate cu Politica şi termenii de confidenţialitate stabilite de aceasta. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor, apăsând butonul “Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau puteți solicita acest lucru scriind la data.protection@abest.ro 

C. PERIOADA STOCĂRII DATELOR

SC A_BEST INTERACTIV SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

D. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE ȘI MODUL ÎN CARE LE PUTEȚI EXERCITA

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SC A_BEST INTERACTIV le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor ale SC A_BEST INTERACTIV SRL.
 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care SC A_BEST INTERACTIV SRL le prelucrează prin adresarea unei cereri scrise către secretariatul societății noastre sau la adresa de email data.protection@abest.ro. Într-o astfel de situație este posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

E. CUI ÎI PUTEM DEZVĂLUI DATELE CU CARACTER PERSONAL (DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI)

Datele cu caracter personal prelucrate de către SC A_BEST INTERACTIV SRL vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru SC A_BEST INTERACTIV SRL de a proceda în acest mod.  Astfel, accesăm, păstrăm și oferim datele dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități atunci când legea ne impune acest lucru.

 VII. SECURITATEA PRELUCRĂRII

SC A_BEST INTERACTIV SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC A_BEST INTERACTIV SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SC A_BEST INTERACTIV SRL sunt obligate să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

VIII. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

 1. SC A_BEST INTERCTIV SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere de pe site-ul www.abest.ro. SC A_BEST INTERCTIV SRL înțelege că are, în schimb, obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate. SC A_BEST INTERACTIV SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site (www.abest.ro), exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.abest.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 2. Site-ul abest.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea SC A_BEST INTERACTIV SRL. SC A_BEST INTERACTIV SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. SC A_BEST INTERACTIV SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

IX. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul Regulament poate face obiectul unor modificări periodice de conținut. Astfel, vă recomandăm să verificați această pagină pentru a fi la current cu actualizările efectuate.

X. CLARIFICĂRI

Termenii prezentei POLITICI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact: Str. Progresului nr. 53, bl. 5, ap 30, Sector 5, București sau data.protection@abest.ro

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.

Data ultimei revizuiri: 23.05.2018.