(Răspunsuri de data trecută: 1. lo studio, l’errore, lo sbaglio, l’aereo, lo zero, l’hotel, l’uovo; 2. la ragazza, la stanza, la natura, la vita, la sciarpa, l’intesa, l’ora; 3. il vento, il rumore, l’australiano, il presentatore, l’oro, lo schermo, il tram, l’indiano, il dente, lo zaino.)

948188_learning_with_pencilBine v-am regăsit la a patra lecţie de italiană. Dat fiind că în cadrul celei de-a treia lecţii am învăţat articolul hotărât la singular pentru masculin şi feminin, astăzi vă voi învăţa articolul la plural pentru masculin şi feminin. De asemenea, vom învăţa şi să ne descurcăm când ajungem la un hotel.

Articolul hotărât la masculin plural:

– se foloseşte I pentru substantivele masculine care au primit IL la singular. Exemple: il ragazzo – i ragazzi, il melo – i meli, il gatto – i gatti.

– se foloseşte GLI atât pentru substantivele masculine care au primit LO la singular, cât şi pentru cele care au primit L’ la singurlar. Exemple: l’aereo – gli aerei, l’uccello – gli uccelli, lo sbaglio – gli sbagli, lo pneumatico – gli pneumatici.

Articolul hotărât la feminin plural:

– se foloseşte LE atât pentru substantivele feminine care au primit LA la singular, cât şi pentru cele care au primit L’. Exemple: la ragazza – le ragazze, la principessa – le principesse, l’aranciata – le aranciate, l’ora – le ore.

Acum să învăţăm cum să cerem informaţii la hotel.

Aţi putea să-mi recomandaţi un hotel bun?        Potrebbe reccomandarmi un albergo buono?

Vreau să ajung la hotelul Ariston.                         Desidero andare all’albergo Ariston.

Unde se află cel mai apropiat garaj?                     Dove si trova la più vicina autorimessa?

Aş vrea o cameră cu două paturi şi o baie.          Vorrei una camera doppia con bagno.

Cât costă o cameră pe zi?                                       Qual è la tariffa al giorno?

Vă las paşaportul?                                                  Devo lasciarLe il passaporto?

Voi rămâne şase zile.                                              Mi fermerò sei giorni.

Daţi-ne cheia de la camera 127.                           Ci dia la chiave della camera centoventisette.

Chemaţi, vă rog, camerista.                                  Faccia venire, per cortesia, il direttore.

Aparatul de aer condiţionat s-a stricat.              L’aria condizionata si è guastata.

Esercizi:

1. Completaţi cu articolul hotărât masculin la plural:

monti, libri, attori, mari, xilofoni, fiumi, sciatori, scoiattoli.

2. Traduceţi următoarele cuvinte în italiană:

cheie, cameră, garaj, baie, hotel, aer condiţionat, paşaport.

3. Completaţi cu articolul hotărât corect:

… parte del guadagno.

… ponte di legno.

… cuore artificiale.

… luce del sole.

… vernice verde.

… fine della galleria.

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.