948188_learning_with_pencil(Răspunsuri de data trecută: 1) a. sono, b. sei, c. è, d. è, e. siamo, f. siete, g. sono, h. sono; 2) a. ho, b. hai, c. ha, d. ho, e. ha, f. ha, g. ha, h. abbiamo; 3) a. sono, sonno; b. avete, e, siete, c. sei, hai, d. sonno, e. siamo, f. abbiamo).

Bine v-am regăsit la a treia lecţie de italiană. Astăzi vom învăţa articolul hotărât la singular pentru masculin şi feminin, precum şi cum să exprimăm certitudinea, probabilitatea, posibilitatea, imposibilitatea şi îndoiala.

Articolul hotărât la masculin singular:

– se foloseşte IL pentru substantivele masculine care încep cu consoană: il ragazzo, il melo (mărul), il gatto (pisica).

– se foloseşte L’ pentru substantivele masculine care încep cu vocală: l’aereo (avionul), l’uccello (pasărea).

– se foloseşte LO pentru substantivele masculine care încep cu: s+consoană, gn, pn, ps, pn, x, y, z. Exemple: lo zero, lo sbaglio (greşeală).

Articolul hotărât la feminin singular:

– se foloseşte LA pentru substantivele feminine care încep cu consoană: la ragazza, la principessa, la natura.

– se foloseşte L’ pentru substantivele feminine care încep cu vocală: l’aria (aerul), l’aranciata (oranjada), l’ospitalità.

Acum vom învăţa expresii folositoare:

A. Pentru a exprima certitudinea

Este sigur că…   È sicuro/certo che…

Este clar că… È ovvio che…

Desigur… Certamente

B. Pentru a exprima probabilitatea

Se pare că… Pare/Sembra che…

Crezi că…? Credi che…?

C. Pentru a exprima imposibilitatea

Nu este posibil să… Non è possibile che…

Este imposibil să… È impossibile che…

Nici să nu te gândeşti!   Non ci pensare neanche!

D. Pentru a exprima îndoiala

Nu cred aşa ceva.   Non lo credo.

Nu cred că… Non credo  che…

Mă îndoiesc că… Dubito che…

Mă întreb dacă….  Mi domando se…

Nu ştiu dacă el a făcut bine.  Non so se lui abbia fatto bene.

Exerciţii:

1. Puneţi LO sau L’:

studio, errore, sbaglio (greşeală), aereo (avion), zero, hotel, uovo (ou).

2. Puneţi LA sau L’:

ragazza, stanza (cameră), natura, vita (viaţă), sciarpa (eşarfă), intesa (înţelegere), ora.

3. Puneţi IL, LO, sau L’:

vento (vânt), rumore (zgomot), australiano, presentatore, oro (aur), schermo (ecran), tram, indiano, dente (dinte), zaino (ghiozdan).

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.