The personal pronoun is one of the most complex grammatical structures in Romanian, but it is almost one of the most frequently used.

Today’s lesson is about the many different forms of the personal pronoun and how to use it.

carte

Forms

Nominativ (Subiect)Acuzativ (Obiect – direct)Dativ (Obiect- indirect)
Eumine, mă,m-mie,îmi,mi-
Tu tine, te, t-ție, îți, ți-
El el, îl, l-lui, îi,i-
Ea ea, oei,îi,i-
Noi noi, ne, n-nouă,ne,ni-
Voi voi, vă, v-Vouă,vă,vi-
Ei ei, îi, i-lor, le, li-
Eleele, leLor,le,li-
  1. Pronouns in Nominativ are always the subject of the sentence.

Ex: Eu ajung la birou la ora 9.00

Noi suntem din România.

2. Pronouns in Acuzativ are direct objects. Usually, they are requested by certain prepositions, such as: pe, despre, cu, pentru, la, de pe, din etc.

Ex: Ana vede (pe mine) în fiecare zi, la birou.

L-am plătit pe el ieri.

Vorbesc despre tine.

     O plac pe ea.

3. Pronouns in Genitiv/Dativ are indirect objects (receiver). They are also requested by certain prepositions, such as: Împotriva, mulțumită, datorită, din cauza etc.

Ex: Îi dau lui un cadou.

Le spun lor informațiile.

Note:  the short form  of the pronoun (mă, l, etc) is always placed in front of the verb, while the long form is placed after the verb.

Note: The very short forms (l-, m-, etc) are used before a verb in the past tense

Autor: Laura Sîrbu

Laura Sîrbu este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Română – Engleză. Tot în cadrul Universităţii, ea a absolvit masteratul „Studii Americane”, organizat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Laura deţine autorizaţie de traducător pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge Proficiency Certificate.”