Alături de indicativ prezent şi imperfect, perfectul compus are o structură uşor de reţinut şi de utilizat.

Imperfectul (Präteritum sau Imperfekt) se formează în felul următor:

  • Rădăcina verbelor regulate (schwache Verben) se formează prin înlăturarea terminaţiei de infinitiv (“-en” sau “ln” ori “ern”) la care se adaugă terminaţiile imperfectului: -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten

Zum Beispiel: machen (a face) à mach- (rădăcina verbului regulat)

ich machte (eu faceam)

                        du machtest (tu faceai)

                        er, sie, es machte (el, ea facea)

                        wir machten (noi faceam)

                        ihr machtet (voi faceati)

                        sie machten (ei, ele faceau)

Verbele auxiliare la imperfect:

Haben, hatte, gehabt (a avea)            Sein, war, gewesen (a fi)

ich hatte (eu aveam)                          ich war (eu eram)

               du hattest (eu aveam)                        du warst (tu erai)

               er, sie, es hatte (el, ea avea)              er, sie, es (el, ea era)

               wir hatten (noi aveam)                      wir waren (noi eram)

               ihr hattet (voi aveati)                         ihr wart (voi erati)

               sie hatten (ei, ele aveau)                    sie waren (ei, ele erau) 

 

 Werden, wurde, geworden (a deveni)

ich wurde (eu deveneam)

                du wurdest (tu deveneai)

                er, sie, es wurde (el, ea devenea)

                wir wurden (noi deveneam)

                ihr wurdet (voi deveneati)

                sie wurden (ei, ele deveneau) 

 

  • Pentru verbele neregulate (starke Verben) avem cea de-a doua formă la care se adaugă următoarele terminaţii: – ; -st ; – ; -en ; -t ; -en (de asemenea, ablautul este marca imperfectului)

Zum Beispiel: schlafen, schlief, geschlafen (a dormi) 

                          ich schlief (eu dormeam)

                          du schliefst (tu dormeai)

er, sie, es schlief (el, ea dormea)

                          wir schliefen (noi dormeam)

                          ihr schlieft (voi dormeaţi)

                          sie schliefen (ei, ele dormeau)                                 

Perfectul compus (Perfekt) se formează în acelaşi fel atât pentru verbele regulate, cât şi pentru cele neregulate: auxiliarul “sein” (pentru verbe de mişcare) sau “haben” (amândouă la indicativ prezent) + participiul trecut al verbelor de conjugat (Partizip Perfekt sau forma a III-a) 

Zum Beispiel: lesen, las, gelesen (a citi; verb neregulat)

ich habe gelesen (eu am citit)

                        du hast gelesen (tu ai citit)

                        er, sie, es hat gelesen (el, ea a citit)

                        wir haben gelesen (noi am citit)

                        ihr habt gelesen (voi aţi citit) 

                        sie haben gelesen (ei, ele au citit)

wohnen, wohnte, gewohnt (a locui; verb regulat)

ich habe gewohnt (eu am locuit)

                        du hast gewohnt (tu ai locuit) 

                        er, sie, es hat gewohnt (el, ea a locuit)

                        wir haben gewohnt (noi am locuit)

                        ihr habt gewohnt (voi aţi locuit)

                        sie haben gewohnt (ei, ele au locuit)                    

gehen, ging, gegangen (a merge; verb neregulat; de mişcare)    

                 ich bin gegangen (eu am mers)

                 du bist gegangen (tu ai mers)

                 er, sie, es ist gegangen (el, ea a mers)

                 wir sind gegangen (noi am mers)

                 ihr seid gegangen (voi aţi mers)

                 sie sind gegangen (ei, ele au mers)

Formarea participiului trecut (Parizip Perfekt sau Partizip II):

  • Verbe regulate: ge – rădăcina verbului –(e)t 

Zum Beispiel: spielen (a (se) juca, a cânta la un instrument) à gespielt

sagen (a zice) à gesagt

lieben (a iubi) à geliebt

  • Verbe neregulate: ge – … – en

Zum Beispiel: schlafen (a dormi) à geschlafen

denken (a gandi) à gedacht

kommen (a veni, a proveni) à gekommen

  • Verbele cu terminaţia “-ieren” la infinitiv: rădăcina verbului – t  

Zum Beispiel: telefonieren à telefoniert

Autor: Ana Meleşcanu

Ana Meleşcanu este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, specializarea Limba şi Literatura Germană – Limba şi Literatura Engleză, promoţia 2011. De asemenea, Ana a obţinut şi Atestatul de Competenţă Lingvistică în Limba Germană, eliberat de Colegiul German Goethe. Totodată, ea deţine certificatul de examinator la proba orală pentru examenele ECL – limba germană.

Ana cunoaşte germana la nivel nativ, cursanţii dobândind astfel o cunoaştere aprofundată a acestei limbi străine. Totodată, ea colaborează cu Centrul de Limbi Străine A_BEST, unde predă cursuri de limba germană, pentru diferite niveluri de studiu.