De cele mai multe ori, greșelile pe care le facem în limba engleză apar ca urmare a influenței pe care o exercită limba română asupra modului de a gândi și procesa limbajul și a comparației constante pe care suntem tentați să o facem între cele două limbi. Haideți să analizăm împreună câteva dintre cele mai frecvente greșeli pe care vorbitorii începători (A1-A2) și chiar intermediari (B1) le fac atunci când comunică în limba engleză pentru a înțelege unde survin câteva diferențe majore între aceasta și limba română.

Exprimarea vârstei

Aceasta ridică dificultăți deoarece tendința generală este să alegem verbul “a avea” – I have 30 years old, echivalând astfel cu limba română, în loc de verbul „a fi” – I am 30 years old, cum este corect în engleză. O metodă foarte simplă de a evita această greșeală este de a ne aminti în gând întrebarea How old are you?, ca mai apoi să putem formula corect răspunsul folosind verbul to be, prezent și în întrebare – I am 30 years old.

Citirea consoanelor mute

Spre deosebire de limba română, limba engleză nu este o limbă fonetică, ceea ce înseamnă că nu toate cuvintele se citesc așa cum sunt scrise. Una dintre provocările pe care le ridică limba engleză este prezența consoanelor mute care nu se pronunță, precum următoarele:

 • L din seria: walk (/wɔːk/), talk (/tɔːk/), half (/hɑːf/), chalk (/tʃɔːk/).
 • S din island (/ˈaɪ.lənd/).
 • H din cuvinte precum hour (/aʊər/), honest (/ˈɒn.ɪst/).
 • T din seria: castle (/ˈkɑː.səl/), listen (/ˈlɪs.ən/), whistle (/ˈwɪs.əl/).
 • P din psychology (/saɪˈkɒl.ə.dʒi/), receipt (/rɪˈsiːt/).
 • K din seria: know (/nəʊ/), knee (/niː/), knife (/naɪf/).

Folosirea pluralului pentru substantivele defective de plural din limba engleză

Există o serie de cuvinte în limba engleză care, spre deosebire de limba română, nu pot fi numărate și nu au formă de plural (uncountable nouns). Astfel de cuvinte precum information, homework, news, advice, money, furniture, luggage, equipment, traffic vor fi folosite doar cu această formă și vor primi un verb la numărul singular.

 • The information you gave me was very useful.
 • The news is terrible.
 • Money is necessary.

O alternativă pentru numărarea acestor substantive poate fi folosirea substantivului “piece”.

 • He gave me a piece of advice.
 • These pieces of information are not accurate.

False friends

Există cuvinte în limba engleză identice sau extrem de similare ca formă cu alte cuvinte din limba română, însă diferite fundamental din punct de vedere semantic.

 • ACTUAL nu are sensul cuvântului actual din limba română, ci înseamnă „real, exact”: They said there are 500 refugees at the center but the actual number is bigger.
 • NERVOUS, deși similar cu nervos din limba română, are sensul de „îngrijorat, agitat”: I am always nervous before I go on stage.
 • RECIPIENT înseamnă o persoană care intră în posesia a ceva (un obiect, premiu, mesaj…)
  Angela Smith is the recipient of this e-mail.
 • EVENTUALLY înseamnă „în cele din urmă” și nu este echivalent cu „eventual”
 • LANTERN nu are sensul cuvântului „lanternă” din română, ci înseamnă „felinar”
 • ADVERTISEMENT are sensul de „reclamă”
 • AGENDA înseamnă „ordine de zi”
 • BALANCE nu înseamnă „balanță”, ci „echilibru”

Folosirea prepozițiilor greșite ca urmare a influenței limbii române

 • Welcome in Romania!
  Welcome TO Romania/my house/my office/our city.
 • In the same time
  I felt relieved but AT the same time very upset about the situation.
 • Go to shopping
  I like to go shopping at the weekend. I went shopping yesterday.
 • Going to a walk
  Let’s go FOR a walk, shall we?

Folosirea greșită a trecutului simplu (Past Simple) la forma negativă/interogativă

La forma negativă, regula este ca verbul ce stă după auxiliarul did (și particula not în cazul propozițiilor negative) să fie la forma de bază. Tendința vorbitorilor, însă, este să păstreze verbul la modul trecut, ceea ce face ca exprimarea să fie incorectă.
I didn’t went to Spain. → I didn’t go to Spain.
Did you saw that man? → Did you see that man?
Având în vedere că did este deja forma de trecut simplu a verbului do, verbul ce îl urmează nu mai poate fi tot la trecut simplu, așadar va reveni la forma de bază.

Folosirea aceluiași cuvânt pentru redarea mai multor sensuri

Unul din cele mai frecvente astfel de cuvinte este „noroc”, care, în limba română, poate fi folosit în contexte multiple: urări, toasturi, atunci când strănută cineva sau pur și simplu când vorbim despre situații unde împrejurările au fost favorabile, norocoase. În engleză, atunci când cineva strănută și dorim să răspundem politicos, nu vom folosi același «Good luck» pe care îl folosim când urăm cuiva “Noroc!” într-un anumit demers. Am exemplificat mai jos cum este redat acest cuvânt diferit în limba engleză în funcție de contextul în care este utilizat:

 • N-am avut noroc azi. Vom încerca mâine din nou. → No luck today. We’ll try again tomorrow.
 • A ridicat paharul zicând “Noroc! Mă bucur să te văd din nou! → «Cheers! I’m glad to see you again.»
 • Am auzit că ai test azi. Mult noroc! → I heard you’ve got a test today. Good luck!
 • Când strănut colegii îmi spun “Noroc!”. → When I sneeze my colleagues say «Bless you!».
 • E pasionat de jocurile de noroc. → He is keen on games of chance.

Autor: Ana-Maria Păun, Senior English Trainer, Centrul de Limbi Străine A_BEST

Ana-Maria Păun este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Limba și Literatura Rusă – Limba și Literatura Engleză, și a masterului specializat în traducere din limba rusă intitulat Limba Rusă Aplicată – Tehnici de traducere. Ana-Maria deține atestatul lingvistic Cambridge Advanced, precum și un certificat de traducător pentru limba engleză, în domeniile literatură și medicină-farmacie.

Ana este pasionată de studiul și predarea limbilor străine și s-a implicat de-a lungul timpului în numeroase proiecte ca traducător voluntar, cu precădere în domeniul educației. Firea calmă, adaptabilitatea și răbdarea Anei fac din cursurile de limba engleză un mediu plăcut, unde cursanții capătă încredere în propriile forțe și își perfecționează abilitățile. Cursurile Anei sunt dinamice, având la bază activități interactive și tematici variate, relevante și actuale.