Denisa Oană este trainer colaborator A_BEST. Ea predă atât cursuri de limba germană, limbaj general şi specializat, cât şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor. Denisa a început să ţină cursuri de limba germană încă din facultate, iar de-a lungul anilor, ea şi-a cultivat pasiunea şi abilităţile pentru limbile străine, participând la numeroase workshop-uri de perfecţionare.

Absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, promoţia 1998, în cadrul Universităţii din Bucureşti, Denisa a ales meseria de trainer pentru că ceea ce o motivează cel mai mult în carieră este lucrul cu oamenii. În prezent, ea predă cursuri corporate de limba germană în companii, atu-ul său fiind domeniul financiar-bancar, iar prin proiectele în care este implicată reuşeşte să comunice constant cu vorbitorii nativi ai limbii. Denisa ne-a povestit câteva lucruri legate de activitatea ei ca trainer A_BEST şi a subliniat importanţa pe care o are astăzi cunoaşterea unei limbi străine.

Învăţarea unei limbi străine, mult mai uşoară

„Cine vrea să înveţe astăzi o limbă străină o poate face mult mai uşor”, susţine Denisa Oană. Ea afirmă că acest lucru este posibil datorită multitudinii de canale de comunicare existente. „În acelaşi timp, procesul de învăţare depinde şi de vârsta unei persoane”, mai spune trainerul de limba germană. Potrivit Denisei „cu siguranţă, învăţarea unei limbi străine este diferită la 10, 30 sau 50 de ani, iar nevoia de puncte de referinţă este alta. În vreme ce adultul are deja o metodă de învăţare formată, structuri definite în care trebuie să acumuleze informaţie, la copil procesul de învăţare se axează pe relaţionarea simţurilor, pe ceea ce el a reuşit să dobândească până la acel moment.”

Cunoaşterea unei limbi străine, tot mai importantă

Denisa Oană colaborează cu Centrul de Limbi Străine A_BEST de aproape doi ani. De-a lungul timpului, experienţa pe care a acumulat-o, ţinând cursuri în cadrul companiilor, i-a dovedit că tot mai multe persoane sunt dispuse să înveţe o limbă străină, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană.

„Percepţia despre limbile străine s-a schimbat şi este în continuă schimbare. Odată cu integrarea în spaţiul European vine şi dorinţa unui număr tot mai mare de cursanţi de a învăţa o limbă străină,” potrivit Denisei. Ea adaugă că „în cazul în care-ţi doreşti o carieră în afara ţării, limba străină este obligatorie. În cazul fericit în care rămâi în ţară şi ţinteşti o companie multinaţională, limba străină este la fel de necesară. Simpla dezvoltare a unui om în plan personal are obligatoriu în vedere învăţarea unei limbi străine.”

Metode de pregătire cât mai realiste

În ceea ce priveşte metoda de predare, Denisei îi place să păstreze în permanenţă structura unui curs cât mai aproape de realitate şi de nevoile cursanţilor. Tot ea precizează că este unul dintre trainerii care are şansa să lucreze cu oameni motivaţi, dispuşi să înveţe limba germană, fără să fie nevoie de un efort suplimentar de convingere din partea ei. Deşi nu preferă un anumit tip de curs, Denisa este de părere că şedinţele de pregătire individuale sunt mult mai eficiente pentru cursant.

Potrivit acesteia, în cadrul şedinţelor organizate în sistem mini-grupă, „trainerul trebuie să îşi asume rolul de mediator între cursanţi, pe când la un curs individual eşti doar tu faţă-n faţă cu respectivul cursant, prin urmare intervine o diferenţă, care se referă la timpul alocat fiecărui cursant, şi nu la calitatea actului predării.”

Încurajarea permanentă, cheia pentru învăţare

Denisa subliniază că „este important ca orice persoană care vrea să studieze o limbă străină să fie încurajată permanent.” Sfatul este valabil şi pentru cei care îşi propun să înveţe chiar şi două limbi străine, dar întăreşte faptul că două limbi străine învăţate în paralel nu pot fi asimilate la acelaşi nivel ca una singură.

Autor: Raluca Popescu