Una dintre componentele așa zis „problematice” ale examenului IELTS este cea de scriere (writing). Este vorba în special de cel de-al doilea eseu, mai amplu, unde candidaților li se cere să redacteze un eseu pe o temă de interes general, dar care nu este întodeauna facilă.

exams-ielts-imageEste foarte important să rețineți că pentru examinator nu va conta numai ceea ce scrieți, ci mai ales cum scrieți. Corectitudinea gramaticală, coerența și acuratețea ideilor sunt cruciale pentru obținerea unui punctaj cât mai mare.

În continuare vă voi da câteva sfaturi care să vă ajute în redactarea eseului.

Există mai multe tipuri de eseu care pot apărea în cadrul Task 2 al examenului IELTS: acestea pot varia de la eseuri de opinie, la eseuri de analiză a avantajelor și dezantajelor unei anumite situaţii, la eseuri de prezentarea de cauze și soluții sau eseuri comparative.

Evident, nu toate eseurile pot fi încadrate fix într-una dintre aceste categorii, dar în majoritatea cazurilor așa se întâmplă. Există și situații în care eseul are o cerință combinată. De exemplu se poate ca în cadrul aceluiași eseu să vi se ceară să vă exprimați opinia cu privire la o anumită problemă, urmând ca apoi să discutați o serie de avantaje și dezavantaje.

Așadar, prima regulă (crucială) este să citiți cu atenție cerința, pentru a vedea exact ce anume trebuie să faceți.

Eseul trebuie să aibă 250 de cuvinte și este important să respectați, pe cât posibil această lungime, dar nu vă faceți griji, nu este nevoie să numărați cuvintele. 250 de cuvinte înseamnă aproximativ o pagină A4 scrisă de mână.

Ca orice eseu, și cel din cadrul IELTS trebuie să respecte structura obișnuită a unui eseu academic, dar trebuie să fie mai scurt. Așadar trebuie să aveți o Introducere, un Cuprins și o Încheiere. Este însă foarte important să știţi și să înțelegeţi cum să structuraţi fiecare dintre părțile componente ale eseului, așa că le vom discuta pe fiecare, pe rând.

1) Introducerea

Aceasta trebuie să fie relativ scurtă și, foarte important, nu aveți voie să copiați cerința. O puteți însă parafraza.

Prima frază a introducerii trebuie să prezinte pe scurt, câteve elemente esențiale ale subiectului din cerință. În următoarea frază trebuie să spuneți efectiv despre ceea ce urmează să scrieți.

De exemplu, dacă vi se cere să va exprimați opinia cu privire la beneficiile și efectele negative ale tehnologiei în viața oamenilor puteți începe așa:

În ultimele decenii viața majorității populației a fost tot mai mult influențată de tehnologie, mai ales datorită dezvoltării accentuate a acestui domeniu. Însă, deși aceste descoperiri au adus o serie de beneficii, nu se poate nega faptul că multe dintre ele au cauzat și cauzează în continuare multe efecte negative asupra vieților noastre.

2) Cuprinsul:

Pentru un eseu IELTS  este suficient să aveți aproximativ 3 paragrafe în cuprins. Fiecare paragraf trebuie să conțină o idee principală, urmată de câteva fraze care să susțină/să exemplifice/să demonstreze această idee.

Este important să nu includeți idei contrare sau complementare în același paragraf, întrucât coerența eseului va avea de suferit. Regula de bază este: O idee = un paragraf.

De asemenea, în cazul unui eseu de opinie trebuie să acordați mai mult spațiu (și deci mai multe paragrafe) propriei opinii, dar fără a uita să prezentați și o idee contrară. Deci din cele trei paragrafe unul (primul) va fi despre idea contrară, urmând ca celelalte să prezinte opiniile proprii, astfel încât acestea să fie urmate de concluzie, ceea ce va da cursivitate eseului.

Este foarte important să nu uitați de cuvintele de legătură, pe care este indicat să le utilizați atunci când treceți de la o idee la alta, deci de la un paragraf  la altul. Folosirea adecvată a acestora face eseul mai ușor de urmărit și de înțeles.

3)  Concluzia

La fel ca și introducerea concluzia trebuie să fie scurtă. Una sau două fraze sunt de ajuns.

În concluzie puteți reaminti, foarte pe scurt, (parafrazând) subiectul eseului, iar următoarea frază trebuie să conţină o idee legată de ce se va petrece în viitor.

De evitat

De multe ori, în dorința de a impresiona, mulți candidați se lansează în fraze complicate și lungi, riscând să facă atât erori de sintaxă, cât mai ales să aibă anacoluturi și să creeze un eseu greoi, cu idei pe care nu reușesc să le argumenteze.

De celalată parte sunt cei care simplifică foarte mult lucrurile, care folosesc fraze foarte scurte și care repetă aceeași idee în toate cele trei paragrafe (deși cu alte cuvinte).

Nu folosiți cuvinte goale de sens, vagi, ci încercați să utilizați acele cuvinte care pot exprima exact ceea ce doriți să transmiteți și folosiți cât mai multe sinonime. Nu repetați aceleași cuvinte la nesfârșit.

Nu folosiți expresii colocviale. Folosiți un stil formal sau semi-formal și un limbaj standard.

Nu uitați că greșelile de ortografie se depunctează, deci nu vă grăbiți și verificați întodeauna cu mare atenție eseul. Utilizați ortografierea Britanică.

Sugestii

Aveți la dipsoziție 40 de minute pentru scrierea eseului, așa că modul în care gestionați timpul este foarte important. Alocați 5 minute pentru vă gândi la ce anume vreți să scrieți și stabiliți structura eseului ÎNAINTE de a începe să scrieți. Faceți o scurtă schemă pentru a vă asigura că nu divagați de la subiect și că vă încadrați în limita de cuvinte impusă.

Recitiți cu atenție fiecare paragraf, înainte să treceți la următorul, pentru a asigura coerența ideilor.

Nu încercați să prezentați idei foarte ample, care necesită o argumentare exstinsă. Nu veți avea nici timp, nici spațiul necesar pentru a face acest lucru

La final, recitiți întregul eseu pentru a verifica ortografia și punctuația.

Autor: Laura Sîrbu

Laura Sîrbu este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Română – Engleză. Tot în cadrul Universităţii, ea a absolvit masteratul „Studii Americane”, organizat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Laura deţine autorizaţie de traducător pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge Proficiency Certificate.”