Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people” – Leo Burnett

În procesul de învăţare a unei limbi străine, fie ea germanică, romanică sau slavă, trainerul are poate cel mai important rol pentru cursanţi. Cei mai mulţi dintre aceştia apreciază profesionalismul, seriozitatea, punctualitatea şi, nu în ultimul rând, creativitatea unui trainer.

În cele ce urmează, vă propunem câteva metode pentru a face ora de curs o experienţă plăcută şi relaxantă.

Tehnici_predare_creativa

1. Brainstorming. Este poate una dintre cele mai comune tehnici de stimulare a creativităţii, dar şi una dintre cele mai eficiente. Această tehnică poate fi folosită cel mai des înaintea unei activităţi de citire sau pentru rezolvarea unei anumite probleme, în general.

Trainerul nu trebuie să fie critic, ci să încurajeze cursanţii să se gândească la idei cât mai neobișnuite și să creeze o atmosferă constructivă. Propunerile inedite ar trebui susţinute pentru obținerea unei liste de idei cât mai bune.

Mai jos este un rezultat concret al unei „sesiuni” de brainstorming.

2. Jocul de rol. Este o altă activitate interesantă care îi face pe cursanţi să se implice activ în dezbaterea unei tematici. De exemplu, în cadrul cursurilor de business, trainerul poate oferi fiecărui cursant un cartonaş cu un rol pe care cursantul să-l joace (secretară, şef de tură, asistent de producţie, manager de resurse umane), iar apoi le poate da o situaţie pe care aceştia să o dezbată (de exemplu, necesitatea unui spaţiu de birouri mai mare). Cursanţii trebuie să intre în joc şi să-şi „interpreteze” rolul cât mai convingător.

3. Metoda comunicativă. Este una dintre cele mai folosite la ora actuală, întrucât stimulează fluenţa cursanţilor în comunicare, ajutându-i să deprindă noţiuni utile şi pregătindu-i să facă faţă unor situaţii de zi cu zi (la aeroport, la restaurant etc). Accentul este pus pe limba vorbită, iar trainerul va juca rolul de mediator, intervenind când se fac greşeli mai mari în conversaţie. Aspectele importante care trebuie avute în vedere sunt „cât de tare vorbim?”, „cât de repede vorbim?”, „modul în care ne prezentăm”.

4.  Gramatică prin cântece. Mulţi traineri se gândesc să facă mai antrenantă învăţarea unui timp şi a unui aspect verbal (ex: present tense continuous, present perfect continuous) prin folosirea unor fragmente dintr-o melodie. Astfel, pentru fixarea cunoştinţelor, în ceea ce priveşte folosirea unui timp verbal, trainerul elimină din textul cântecului structurile pe care cursanţii trebuie să le asimileze, iar, în timp ce ascultă melodia, ei completează cu elementul gramatical corect.

Iată un exemplu care poate fi utilizat atunci când trainerul predă timpul verbal „present perfect”. O astfel de melodie este „I still haven’t found what I’m looking for” de la U2. O foaie de lucru arată astfel (se poate folosi şi pentru fixarea participiului trecut, care intră în formarea timpurilor perfecte):

I

[have climbed]the highest mountains
I [have run] through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I [have run] I [have crawled] I [have scaled] these city walls
These city walls
Only to be with you

5. Cursanţii „preiau comanda” în sala de curs. Este o altă metodă prin care atmosfera din sala de curs va fi una creativă. Pentru aceasta, trainerul îi poate lăsa pe cursanţi planifice o lecţie sau subiectele la evaluarea finală. Cel mai bine este ca trainerul şi cursanţii să stabilească dinainte obiectivele lecţiei: gramatică, vocabular, citire etc. Astfel, trainerul va fi surprins de implicarea şi creativitatea cursanţilor.

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.