Centrul de Limbi Străine A_BEST oferă servicii de traducere de înaltă calitate pentru companiile multinaţionale. Traducătorii A_BEST sunt experimentaţi şi specializaţi pe domenii de activitate variate. Echipa noastră răspunde cu promptitudine oricăror solicitări din partea clienţilor şi utilizează o metodologie exactă în ceea ce priveşte efectuarea traducerilor, care include: documentare, alcătuirea unui glosar de termeni, traducerea  propriu-zisă, corectură, adaptarea textelor şi verificare finală. De asemenea, traducătorii  A_BEST garantează confidenţialitatea informaţiilor din materialele furnizate fiecărui client.

dreamstimeextrasmall_7524556Echipa de traducători A_BEST este formată din profesionişti pentru care calitatea unei traduceri este esenţială în activitatea lor. Totodată, traducătorii noştri se angajează să respecte cu stricteţe termenul de predare a unei lucrări. În plus, ei pot găsi soluţii pentru cele mai dificile situaţii lingvistice şi pot transpune cât mai fidel în limba ţintă textul tradus, ţinând cont şi de contextul cultural.

Traduceri diverse, în orice format

Centrul de Limbi Străine A_BEST efectuează traduceri pentru orice tip de document, în orice format, pentru limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă, suedeză şi bulgară. De asemenea, materialele traduse pot proveni din domenii dintre cele mai variate, precum economic, tehnic, juridic, medical, farmaceutic, financiar, IT, construcţii, asigurări sau marketing. Mai mult decât atât, Centrul de Limbi Străine A_BEST realizează traduceri simple (care nu necesită ştampila traducătorului, mai exact documente personale, cărţi, reviste, traduceri de site-uri, corespondenţă etc), traduceri autorizate (pentru care este nevoie de ştampila traducătorului) şi  traduceri legalizate (în colaborare cu notarii publici).

„Atunci când contractaţi un serviciu de traducere trebuie să comunicaţi încă de la început în ce scop veţi utiliza traducerea (traducatorul trebuie să cunoască cărui grup ţintă îi este destinată traducerea, astfel încât să poată adapta stilul, registrul etc) şi să stabiliţi ce tip de traducere doriţi să vi se livreze, pentru a evita posibilele neînţelegeri: traducere simplă, autorizată sau legalizată, traducere exactă, cu caracter informativ sau rescriere şi adaptare a textului, în scopul publicării materialului, de exemplu?, precizează Aura Ipate, Director General al Centrului de Limbi Străine A_BEST.

Traduceri simple, livrate online

Serviciile de traducere oferite de Centrul de Limbi Străine A_BEST se particularizează prin flexibilitate, echipa noastră de traducători punând la dispoziţia clienţilor diferite variante de livrare a unei traduceri. Spre exemplu, traducerile simple se pot transmite exclusiv online. Prin urmare, documentul necesar de tradus este primit pe e-mail, iar traducerea acestuia este trimisă către client în acelaşi mod. Prin livrarea traducerilor în format electronic, Centrul de Limbi Străine A_BEST încurajează economisirea hârtiei şi acţiunile responsabile faţă de mediul înconjurător.

În ceea ce priveşte tarifele pentru traducerile efectuate pentru un client, acestea variază în funcţie de lungimea textului de tradus, gradul de dificultate şi de specializarea limbajului, precum şi de perioada de execuţie a traducerii.

Pentru a afla mai multe informaţii despre traducerile pe care le oferă Centrul de Limbi Străine A_BEST, ne puteţi suna la 0762.274.914 sau ne puteţi scrie pe e-mail la office@abest.ro.

Despre Centrul de Limbi Străine A_BEST

Centrul de Limbi Străine A_BEST (acreditat LCCI – London Chamber of Commerce and Industry – International Qualifications from EDI, acreditat ECL – European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) este o companie ce furnizează servicii lingvistice complete, la standarde internaţionale: cursuri de limbi străine – limbaj general/ de afaceri/ specializat, open/ corporate; cursuri de limba română pentru expaţi;  testări ECL; testări LCCI; pre-testări Cambridge;  traduceri; interpretariat; audit lingvistic; ghidaj turistic în limbi de circulaţie internaţională; sejururi lingvistice.