Partea a doua a articolului despre greșelile frecvente pe care le fac vorbitorii nativi de limba română când scriu sau se exprimă în engleză se referă, printre altele, la timpurile verbale și la alegerea corectă a cuvintelor în funcție de sensul lor, acolo unde în limba română avem o singură opțiune.

  1. Folosirea timpului verbal Present Simple pentru contexte ale lui Present Perfect – atunci când în limba română vorbim despre un eveniment sau un proces ce a început în trecut și continuă în prezent, folosim timpul prezent, dar în engleză trebuie să folosim Present Perfect.

Varianta greșită – cu structura din limba română:

Lucrez aici din 2010. – I work here since 2010.

Varianta corectă în limba engleză:

Lucrez aici din 2010 – “I have worked here since 2010” sau “I have been working here since 2010”

  1. Folosirea timpului verbal Present Continuous (denumit și Present Progressive) pentru situații generale, care sunt contexte specifice pentru Present Simple.

Varianta greșită:

When I am leaving on holiday, I am always taking my dog with me.

Varianta corectă în limba engleză:

When I leave on holiday, I always take my dog with me.

3. Verbele “make” si “do” au contexte diferite – iată câteva contexte care se pot învăța mai ușor:

make = a fabrica – That company makes helicopter engines.

make + idee legată de bani: make money / a lot of money / make profit / make a fortune

do+o activitate: do a job, do a good/bad job, do household chores, do a dance (do the Country dance), do some work, do more/less work than…

  1. Un cuvânt în română – două cuvinte diferite în engleză

a învăța

to teach = a învăța pe cineva ceva, a preda o materie

to learn = a învăța o materie (a înțelege și a reține)

a(-și) aminti

to remember to do something/about something = a-și aminti

to remind someone something = a aminti cuiva ceva

a împrumuta

to lend = a da cu împrumut

to borrow = a lua cu împrumut

a (se) aștepta

to wait =  a aștepta ceva sau pe cineva

to expect = a se aștepta la ceva, a se aștepta ca cineva să facă ceva

a spune = say vs tell

say something to someone  – She said this to me without any regret.

tell someone something – Can you tell me how to get to the station?

The teacher teaches students English, and students learn new things every month.

I must remember to remind my boss about the meeting with our new clients.

I need to borrow some money from the bank, but the bank does not lend money to the newly-employed.

William is waiting for us at the station indeed, but you can’t expect me to leave without saying goodbye to my parents!

  1. “He” / “she” – “He” este pronumele personal masculin, iar “she” este pronumele personal feminin.

Meet Harry and Sally: he is an easy-going guy, and she is a relaxed and carefree girl, so they are going to get along very well.

6. “Hundred” vs “thousand” – putem ține minte mai usor aceste numerale făcând asocierea cu literele alfabetului: “hundred” înseamnă “sută” și începe cu “h”, iar “thousand” înseamnă “mie” și începe cu “t”, așa cum “h” vine înainte de “t” în alfabet, tot așa și 100 vine înaintea lui 1000.

One hundred = 100

One thousand = 1000

One hundred thousand = 100 000

  1. Transitive/intransitive verbs – următoarele structuri diferă față de echivalentele lor din limba română, pentru că sunt folosite cu prepoziții acolo unde în limba română nu se folosesc prepoziții sau, invers, nu se folosește nici o prepoziție acolo unde în limba română se folosește o prepoziție.

a spune = say vs tell

say something to someone  – She said this to me without any regret.

tell someone something – Can you tell me how to get to the station?

listen to something/someone – Please listen to me! It’s dangerous to go near the nuclear explosion site!

to be interested in something = ma intereseaza/sunt interesat de – I am very interested in this new project.

to enter a room / a market – Our product will enter the European market next month.

 

Autor: Magdalena Ciornei

Magdalena Ciornei este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Franceză, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2008. Totodată, Magdalena a absolvit la aceeaşi universitate Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință.

Magdalena deţine autorizaţie de traducător şi interpret pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge in Advanced English”. De asemenea, ea deţine şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Magdalena predă cursuri de limba engleză şi limba franceză, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.