Ciao bella! Come stai? Arrivederci! Totul sună foarte simplu, nu? Însă, atunci când începi să înveţi limba italiană, îți dai seama că nu e așa de ușor să vorbești, să faci exerciții sau să asculți un dialog între doi vorbitori nativi. În acest articol vom vedea împreună câteva dintre „capcanele” limbii italiene.

1) Confuziile cu alte limbi romanice (în special cu spaniola, româna și da, cu engleza) pe care le cunoaște cursantul

În ceea ce privește spaniola, diferențele între anumite cuvinte pot fi de o literă (mundo (sp) – mondo (it), fiesta (sp) – festa (it), concierto (sp) – concerto (it), nuevo (sp) – nuovo (it), însă există cuvinte asemănătoare ca pronunție sau ortografie care au un înțeles diferit în ambele limbi (salir înseamnă a ieși în spaniolă, pe când în italiană salire este a urca, noche înseamnă noapte în spaniolă, dar în italiană noce este nuc). Cât despre română, asemănările cu italiana sunt mai ales în ceea ce privește lexicul (concert-concerto, liber-libero, muzică-musica, cafea-caffè, vin-vino etc.) și în ceea ce privește gramatica, de exemplu perfectul compus se formează la fel în ambele limbi – verb auxiliar și participiu trecut (ex. am mâncat – ho mangiato). În ceea ce priveşte engleza, prietenii falși sunt peste tot: storm (furtună) – stormo (stol), fame (faimă) – fame (foame), library (bibliotecă) – libreria (librărie) etc.

2) Genul substantivului

De cele mai multe ori genul în limba italiană este la fel ca în română (la casa-casa, la musica-muzica, la chiesa-biserica, il ragazzo-băiatul).  O excepţie este reprezentată de substantivele provenite din limba greacă (il teorema, il sistema, il problema) care în italiană sunt de genul masculin, dar în română de genul feminin.

3) Articolul hotărât și nehotărât

Deși articolul nehotărât la singular se aseamănă cu româna atât ca formă cât și ca poziționare – un pentru substantivele masculine, un’ pentru cele feminine care încep cu vocală și una pentru substantivele feminine care încep cu consoană – articolul hotărât pune mai multe probleme începătorilor, întrucât are trei forme la singular – il, lo și l’. Il se folosește pentru substantivele masculine care încep cu consoană (ex. il ragazzo, il duca, il signore), lo pentru substantivele masculine care încep cu s+ consoană, grupurile gn, pn, ps, x, y, z (ex. lo stato, lo gnomo, lo pneumatico, lo psicologo, lo yogurt, lo zaino), iar l’ pentru substantivele masculine care încep cu vocală (l’albero, l’aeroporto, l’ispettore etc.)

4) Perfectul compus

Modul de formare al acestui timp este identic în română şi în italiană. Diferenţa este că în italiană vorbitorul trebuie să aleagă între două auxiliare – a fi și a avea – în funcție de verbul pe care îl folosește (tranzitiv, intranzitiv, reflexiv). Exemple: ho mangiato (am mâncat) – verb tranzitiv, è nato (s-a născut) – verb intranzitiv, mi sono svegliato (m-am trezit) – verb reflexiv.

5) Prepoziția articulată

În italiană există 35 de prepoziții articulate, care se obțin din îmbinarea unei prepoziții simple (a, di, da, in, su) cu un articol de singular sau plural (il, lo, l’,  i, gli, la, le) – ex. a + il = al; Vado al museo d’arte contemporanea a Roma (Mă duc la muzeul de artă contemporană din Roma); di + il = del; La giacca del ragazzo è blu (Geaca băiatului e albastră) etc. Dificultatea apare atunci când aceste prepoziții trebuie folosite într-un context, întrucât fiecare verb cere o anumită prepoziție, fie ea simplă sau articulată (exemplu: parlare cere prepoziția di, dar riuscire cere a). Parlo di lui. Riesco a capire meglio quello che dici.

Autor: Alexandru Macovescu – Trainer intern A_BEST Limba Engleză, Italiană şi Limba Română pentru Străini

Alexandru este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză-Italiană. În 2010, a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan. Alexandru are o bogată experienţă atât în predarea limbilor engleză şi italiană cât şi în traduceri şi interpretariat şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine. În prezent, Alexandru predă inclusiv cursuri A_BEST de limba engleză şi italiană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor.