În procesul învățării limbii engleze, mulți cursanți se bazează pe traducerea cuvintelor din limba română, ceea ce rezultă în structuri care în limba engleză nu transmit mesajul dorit. Pentru a reda ideile în mod clar în limba engleză, există câteva componente care trebuie respectate și care, bineînțeles, diferă de cele cu care ne-am obișnuit ca vorbitori nativi de limbă română. Iată câteva dintre cele mai frecvente “obstacole”:

  1. Acordul subiectului cu predicatul – pentru a formula o idee logică, atât subiectul, cât și predicatul trebuie să fie ori la singular ori la plural.

Varianta greșită: He go to work early in the morning. – subiectul “he” este la persoana a III-a singular, iar predicatul ar trebui să aibă terminația “s” (aceasta fiind regula pentru Present Simple).

Varianta corectă este “He goes”.

Varianta greșită: The child are full of energy. – subiectul este la singular, iar predicatul este la plural.

Varianta corectă poate fi “Children are full of energy” sau “The child is full of energy” în funcție de ceea ce dorește să transmită vorbitorul.

  1. Ordinea cuvintelor în structură: adjectiv+substantiv – ca regulă generală, în limba engleză adjectivele stau înaintea substantivelor; există două tipuri de excepții: atunci când avem denumirea unei funcții sau a unui titlu și atunci când folosim expresii fixe.

Varianta greșită: This job includes quite a few perks: a car company, a phone company, a card discount gym.

In contextul de mai sus “a car company” înseamnă o companie producătoare de mașini.

Varianta corectă: This job includes quite a few perks: a company car, a company phone, a gym discount card.

Excepții:

I spoke to the Attorney General and he told me there is hope for us in this trial.

The Commander will be tried by the Court Martial.

He is Poet Laureate and consultant in poetry – you should ask for his advice.

There is nothing we can say against those present: they have a solid alibi.

She does not trust their methods, which were used in times past.

  1. Folosirea adjectivelor la plural – ca regulă generală, în limba engleză adjectivele nu se folosesc la plural; atunci când se folosesc la plural, denumesc o categorie generală sau au doar formă de plural.

Variante greșite:

I booked a room in a five-stars hotel.

This is a 4-miles walk. Are you sure you don’t want to drive there?

I live really close to my office. It’s a ten-minutes walk.

They are happys and beautifuls.

I have two wonderfuls children.

 

Variante corecte:

I booked a room in a five-star hotel.

This is a 4-mile walk. Are you sure you don’t want to drive there?

I live really close to my office. It’s a ten-minute walk.

They are happy and beautiful.

I have two wonderful children.

Excepții – adjectivele folosite cu formă de plural sunt cele formate din substantive.

The accounts payable department is on the 1st floor, and the accounts receivable department is on the 2nd floor.

I have an arts degree (=diploma in humanities) so I could not work in a laboratory.

Tom left the animal rights campaign, became the head of the sales department, and bought a sports car.

His father wanted him to be a customs officer.

Același substantiv poate avea și forma de plural, și forma de genitiv:

Let me show you our new collection in the menswear and womenswear aisles. – “menswear” și “womenswear” sunt substantive compuse, care pleacă de la formele de plural “men” și “women”, la această forma de plural adăugându-se “s” pentru genitiv.

I wouldn’t trust him around our new colleague because he is a ladies’ man. – “ladies” este forma de plural, la această formă de plural adăugându-se “s” pentru genitiv.

  1. Ordinea adverbelor – în limba engleză adverbele de mod, loc și timp se pun la finalul propoziției, in această ordine (manner, place, time).

Varianta greșită – cu ordinea cuvintelor din limba română:

I like very much music.

I like a lot music.

Yesterday I met my friends.

Tomorrow we will talk about it.

When everybody else is sleeping, I love quietly watching the sunrise at the seaside.

 

Varianta corectă în limba engleză:

I like music very much.

I like music a lot.

I met my friends yesterday.

We will talk about it tomorrow.

I love watching the sunrise quietly, at the seaside, when everybody else is sleeping.

  1. Fiecare propoziție începe cu un subiect exprimat – în limba engleză este greșit să începem propozitiile cu predicatul; în limba română putem spune “Există câteva persoane care au obiectii” unde “Există” este predicat și este și primul cuvânt din propoziție, însă în limba engleză trebuie să începem cu un subiect: “There are a few people who have objections.”

Varianta greșită – cu structura din limba română:

Is important to start with a subject in English.

Is nothing to discuss.

Depends. – se poate spune “depends” in registrul informal

 

Varianta corectă în limba engleză:

It is important to start with a subject in English.

There is nothing to discuss.

It depends. – aceasta este varianta standard, cu subiect exprimat

  1. În limba engleză articolul hotărât nu se folosește pentru afirmații generale – trebuie să folosim doar substantivul la singular sau la plural. 

Varianta greșită – cu structura din limba română:

The life is beautiful.

The music is relaxing.

The countries are always competing against each other to attract the tourists.

 

Varianta corectă în limba engleză:

Life is beautiful.

Music is relaxing.

Countries are always competing against each other to attract tourists.

  1. Prepoziția pentru specificarea unei anumite zile din săptămână sau a unei anumite date este “on” în limba engleză, spre deosebire de prepoziția “în” din limba română. 

Varianta greșită – cu structura din limba română:

I can’t meet you because I will be in France in Monday.

I leave at/in 2nd September.

 

Varianta corectă în limba engleză:

I can’t meet you because I will be in France on Monday.

I leave on 2nd September.

 

Autor: Magdalena Ciornei

Magdalena Ciornei este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Franceză, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2008. Totodată, Magdalena a absolvit la aceeaşi universitate Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință.

Magdalena deţine autorizaţie de traducător şi interpret pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge in Advanced English”. De asemenea, ea deţine şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Magdalena predă cursuri de limba engleză şi limba franceză, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.