15 common errors in English usage for Intermediate

 

 

 

 

 

Limba engleză poate fi de multe ori o provocare, în special când este vorba de particularităţi ale gramaticii. Prepoziţiile, topica propoziţiei şi concordanţa timpurilor ne pot încurca şi ne pot face să ne exprimăm greşit. Iată câteva exemple cu greşeli de exprimare pe care le pot face vorbitorii de limba engleză, la un nivel mediu, şi modul în care ele se pot reformula corect.

 1. Joe did not drank water. (greşit)

Joe did not drink water. (corect)

 

 1. My birthday is on January. (greşit)

My birthday is in January. (corect)

 

3. Where has gone Will? (greşit)

Where has Will gone? (corect)

 

 1. She has left five years ago. (greşit)

She left five years ago. (corect)

 

 1. I’d rather to sit on the floor. (greşit)

I’d rather sit on the floor. (corect)

 

 1. Who cooked this pie? (greşit)

Who made this pie? (corect)

 

 1. We have not money left. (greşit)

We have no money left.  (corect)

 

 1. She is working hardly for the test. (greşit)

She is working hard for the test. (corect)

 

 1. Daniel is yet at home. (greşit)

Daniel is still at home. (corect)

 

 1. What time did Mary arrive to the hotel? (greşit)

What time did Mary arrive at the hotel? (corect)

 

 1. Please don’t tell nobody. (greşit)

Please don’t tell anybody. (corect)

 

 1. Did you wanted to buy that book? (greşit)

Did you want to buy that book? (corect)

 

 1. If I would have more time, I would travel. (greşit)

If I had more time, I would travel. (corect)

 

 1. 2005 it was a bad year for us. (greşit)

2005 was a bad year for us. (corect)

 

 1. My sister arrived to Spain last week. (greşit)

My sister arrived in Spain last week. (corect)

 

Autor: Diana Dobrescu

Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Diana are experiență în predarea limbii engleze și a limbii române pentru străini. La cursuri, Diana are o abordare modernă și interactivă, prin care reusește să mențină interesul cursanților pe întregul parcurs al lecțiilor.