Relația trainer-cursant sau … Cum începe povestea la cursul de limba engleză

Motto: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart."(Nelson Mandela). ("Dacă îi vorbești unui om într-o limbă pe care o cunoaște, ceea ce îi spui se va duce către mintea sa. Dacă îi vorbești [...]