Miruna Pinţă este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura EnglezăLimba şi Literatura Spaniolă, din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa. Totodată, Miruna a absolvit un masterat specializat în Traducerea Textului Literar Contemporan, în cadrul Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti.

Miruna Pinţă este pasionată de predare şi crede că cea mai bună metodă de a te dezvolta în acest domeniu este învâţându-i pe ceilalţi. Miruna are o experienţă de predare de peste 8 ani, iar de-a lungul carierei sale a susţinut numeroase cursuri de limba engleză, în special pentru angajaţii companiilor multinaţionale din Bucureşti. Miruna este în permanenţă preocupată de progresul cursanţilor ei, pe care îl măsoară atât prin personalizarea materialelor didactice, cât şi prin feedback şi interacţiune constantă obţinute din partea participanţilor la cursuri.

Miruna Pinţă se remarcă prin competenţe pedagogice excelente, pe parcursul şedinţelor de curs ea reuşind să menţină un echilibru între cele 4 competenţe lingvistice: ascultare, vorbire, citire şi scriere.

Miruna se adaptează uşor în diferite medii de lucru, datorită faptului că este o persoană energică, prietenoasă, cu o atitudine pozitivă. Miruna este o persoană flexibilă, creativă, iar versatilitatea didactică o ajută să stabilească o conexiune foarte bună cu toţi participanţii la cursuri.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Miruna Pinţă predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc.

Materialele folosite sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităţilor de învăţare.