Magdalena Ciornei este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Franceză, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2008. Totodată, Magdalena a absolvit la aceeaşi universitate Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință.

Magdalena deţine autorizaţie de traducător şi interpret pentru limba engleză şi atestatul lingvistic „Cambridge in Advanced English”. De asemenea, ea deţine şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa.

Magdalena are o bogată experienţă în predarea limbilor engleză şi franceză pentru persoanele adulte din cadrul diferitelor companii şi institute din Bucureşti, ea colaborând inclusiv cu Universitatea din Bucureşti. De asemenea, Magdalena a realizat şi numeroase proiecte de traduceri, adaptare şi interpretariat pentru companiile multinaţionale.

Magdalena are abilităţi organizatorice şi de comunicare excelente. De asemenea, este o persoană cu o gândire analitică, iar pe parcursul carierei didactice a colaborat cu persoane din companii cu diverse domenii de activitate.

În relaţionarea cu participanţii la curs, Magdalena abordează o metodă comunicativă de predare. Pe parcursul lecţiilor Magdalena interacţionează permanent cu persoanele de la curs şi îşi adaptează cursurile în funcţie de nevoile punctuale ale grupului ţintă.

Magdalena predă cursuri de limba engleză şi limba franceză, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc.

Materialele folosite  sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecțiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităților de învățare.