Laura Damaschin este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Germană – Limba şi Literatura Engleză, în cadrul Universităţii Bucureşti. La aceeaşi instituţie, Laura a obinut un masterat specializat în Învăţare, Inovare şi Coaching, urmând cursurile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Laura DamaschinLaura deţine un certificat de limba germană, obţinut în urma participării în anul 2016 la cursurile Şcolii de Vară „Sans Souci”, organizate de Universitatea Potsdam din Germania. Totodată, Laura şi-a consolidat pregătirea profesională în metodica predării limbilor străine urmând modulul psihopedagogic pentru specializările germană şi engleză, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti.

În perioada studenţiei, Laura a obţinut o bursă Erasmus pentru programul de pregătire „Get your creativity out” organizat în Paris, Franţa. Anii de studenţie, precum şi perioada pe care a petrecut-o la una dintre universităţile de prestigiu din Germania, au ajutat-o în formarea ei ca trainer de limbă germană, ea având experienţă în predarea limbii germane pentru copii şi persoanele adulte.

Laura Damaschin este o persoană cu spirit organizatoric şi are abilităţi foarte bune de comunicare cu oamenii, astfel încât la cursuri obţine rezultatele dorite. Laura utilizează o metodă de predare modernă care implică cursanţii pe tot parcursul lecţiilor, stabilind cu uşurinţă o legătură trainer-cursant.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Laura predă cursuri de limba germană, limbaj general/ business/ mixt, cursuri de limba engleză şi cursuri de limba română pentru străini, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc.

Materialele folosite  sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităţilor de învăţare.