Laptop alb pe masa

A_BEST este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) să organizeze:

 • Cursuri de Comunicare în Limba Engleză
 • Cursuri de Arhivar
 • Cursuri de Formator

Certificatul eliberat în urma absolvirii cursurilor acreditate este recunoscut profesional conform legislaţiei în vigoare (OUG 129/ 2000 Republicată). Acest tip de certificat este singurul document legal în baza căruia se poate încadra în cartea de muncă ocupaţia aferentă conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR). De asemenea, diplomele sunt recunoscute internaţional de către ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga. Diplomele pot fi recunoscute de către celelalte ţări prin supralegalizare.

În certificatele de absolvire sunt menţionate tipul şi numărul de ore ale programului de pregătire şi sunt însoţite de un supliment descriptiv care prezintă detalierea competenţelor dobândite.

Diplomele au regimul actelor de studii.

Curs autorizat ANC de Comunicare în Limba Engleză

Centrul de Limbi Străine A_BEST organizează cursuri autorizate ANC de Comunicare în Limba Engleză, limbaj general, conform unui orar pre-stabilit, în grupe de 10 -12 cursanţi.

Autorizatie Comunicare in lb englezaCursul de limba engleză, limbaj general, este acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. După finalizarea cursului de limba engleză, limbaj general, se va susţine un examen, în urma căruia se va obţine un certificat recunoscut la nivel naţional şi internaţional, cu termen de valabilitate nelimitat, însoţit de suplimentul Europass.

Competenţele profesionale pe care le vor obţine cursanții în urma parcurgerii cursului de limba engleză:

 • Să cunoască regulile de citire şi pronunţie;
 • Sa-şi însuşească unele cuvinte şi expresii necesare pentru a saluta, a face cunoştinţă cu diferite persoane, pentru a comunica informaţii şi idei simple despre sine, familie şi despre locul de muncă;
 • Să stăpânească diferitele modalităţi de realizare a unor descrieri (lucruri, persoane, activităţi): calificative fizice, psihice;
 • Să faciliteze comunicarea în situaţii conversaţionale de zi cu zi şi de afaceri care necesită exprimarea intereselor, dificultăţilor sau nevoia de ajutor;
 • Să înţeleagă dificultăţile de limbă şi să stăpânească modalităţile de evitare a acestora prin acumularea de strategii folositoare şi prin extinderea structurii propoziţionale cu expresii şi cuvinte noi, precum şi sensuri noi ale cuvintelor şi expresiilor deja studiate;
 • Să-şi structureze cunoştinţele pe diferite situaţii care să permită facilitarea exprimării în cazul întâlnirilor sociale sau de afaceri, realizarea unor oferte sau cereri de ofertă, întâmpinării clienţilor şi prietenilor, explicării unor probleme în funcţie de importanţa, complexitatea şi relevanţa acestora;
 • Să înţeleagă şi să utilizeze unele structuri de limbă pentru exprimarea dorinţelor, sugestiilor, promisiunilor, invitaţiilor, scuzelor, aşteptărilor, recomandărilor, salutărilor, experienţei etc;
 • Să înţeleagă dificultăţile de limbă şi să stăpânească modalităţile de evitare a acestora prin acumularea de strategii folositoare şi prin extinderea structurii propoziţionale cu expresii şi cuvinte noi, precum şi sensuri noi ale cuvintelor şi expresiilor deja studiate.
 • Să demonstreze o îmbunătăţire a cunoştinţelor de limbă acumulate în ceea ce priveşte viaţa socială prin adăugarea abilităţilor de relaţii publice şi relaţii cu clienţii pentru a pune bazele unei colaborări mai bune cu vorbitori de limba engleză.
 • Să-şi structureze cunoştinţele pe diferite situaţii care să permită facilitarea exprimării în cazul întâlnirilor sociale sau de afaceri, realizarea unor oferte sau cereri de ofertă, întâmpinării clienţilor şi prietenilor, explicării unor probleme în funcţie de importanţa, complexitatea şi relevanţa acestora.
 • Să-şi structureze cunoştinţele pe diferite situaţii care să permită facilitarea exprimării în cazul întâlnirilor sociale sau de afaceri, realizarea unor oferte sau cereri de ofertă, întâmpinării clienţilor şi prietenilor, explicării unor probleme în funcţie de importanţa, complexitatea şi relevanţa acestora.
 • Să înţeleagă şi să utilizeze unele structuri de limbă pentru exprimarea dorinţelor, sugestiilor, promisiunilor, invitaţiilor, scuzelor, aşteptărilor, recomandărilor, salutărilor, experienţei etc.
 • Să stăpânească un vocabular specific în domeniul afacerilor pentru a participa activ în cadrul întâlnirilor la luarea deciziilor, discuţii pe probleme legale şi financiare, prezentări, planificarea şi evaluarea afacerilor.
 • Să utilizeze activ construcţii complexe din punct de vedere gramatical care să-l ajute să reflecte în mesaje proprii idei şi concepte complexe care îl ajută să diferenţieze şi să cunoască eticheta în cazul corespondenţei de afaceri, pentru a compune emailuri, memo-uri, scrisori de recomandare, comenzi, scrisori de confirmarea primirii şi cereri de plată.
 • Să utilizeze vocabularul studiat în contexte noi, mai complexe, care să faciliteze asumarea diferitelor roluri în afaceri şi viaţa de zi cu zi, luarea deciziilor şi înlesnirea lucrului în echipă.

Structură curs: 50 de ore, din care 16 ore de pregătire teoretică şi 34 ore de instruire practică

Orar: sâmbăta, 9.00 – 13.00

Perioadă desfăşurare curs: 06 mai 2017 – 27 mai 2017

Loc desfășurare curs: A_BEST, Str. Gen. Ernest Broșteanu, 15 A (Romană – Dorobanți)

Grupă de: 10 – 12 cursanţi

Cost: 590 lei (TVA inclus)/ participant.

Separat, pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte:

–    Copie diplomă Examen de Bacalaureat

–    Copie carte de identitate

–    Copie Certificat de Naştere

–    Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Înscrieri: office@abest.ro/ 0762 274 914