Laptop pe birou

Curs autorizat ANC de Arhivar – cod COR 441501

A_BEST organizează cursuri autorizate ANC de Arhivar, conform unui orar pre-stabilit, în grupe restrânse, de  10 – 12 cursanţi.

Autorizatie arhivarÎn urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Acesta este recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene , fiind  însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

Competenţele profesionale pe care le veţi dobândi în urma participării la acest curs sunt:

  • Cunoaşterea întocmirii nomenclatorului arhivistic şi înaintarea către Arhivele Naţionale;
  • Administrarea documentelor în depozitul de arhivă;
  • Operaţiuni arhivistice desfăşurate asupra documentelor;
  • Valorificarea informaţiilor din documente;
  • Asigurarea condiţiilor de conservare a documentelor din depozit.

Structură curs: 120 ore, din care 40 ore de pregătire teoretică şi 80 de ore de instruire practică

Orar: vineri 16.30 – 20.30, sâmbătă 9.00 – 17.00

Perioadă desfăşurare curs: 9 iunie 2017 – 30 iunie 2017

Loc desfășurare curs: Centrul de Limbi Străine A_BEST , Str. Gen. Ernest Broșteanu, 15 A (Romană – Dorobanți)

Grupă: 10 – 12 participanţi

Cost: 790 lei  (TVA inclus)/  participant.

Separat, pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte:

–    Copie diplomă Examen de Bacalaureat

–    Copie carte de identitate

–    Copie Certificat de Naştere

–    Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Înscrieri: office@abest.ro/ 0762 274 914