Cristina Tănase este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Italiană, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2008.

Cristina are o experienţă de aproape 10 ani în predarea limbii engleze pentru persoanele adulte din cadrul companiilor multinaţionale din Bucureşti, din diferite domenii de activitate.

Cristina Tănase are abilităţi de comunicare excelente. De asemenea, este o persoană orientată spre rezultate, care are capacitatea de a lucra atât independent cât şi în cadrul unei echipe. Cristina este o persoană flexibilă şi are abilităţi de învăţare şi adaptare foarte bune.

La cursurile de limba engleză, Cristina adoptă o metodă comunicativă de predare. Pe parcursul lecţiilor, Cristina interacţionează permanent cu persoanele de la curs şi îşi adaptează cursurile în funcţie de nevoile punctuale ale grupului ţintă.

Cristina predă cursuri de limba engleză, limba italiană şi limba română pentru străini, limbaj general/ de afaceri/ specializat, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc.

Materialele folosite  sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecțiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de facilitator al activităților de învățare.